'Jeugd Almere is zorgenkindje'

23 juni 2020 09:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – Veel jongeren in Almere hebben te maken met stressvolle situaties. Zo zijn sociale vaardigheden niet voldoende ontwikkeld, zijn ze de Nederlandse taal niet machtig, is er een gebrek aan zelfvertrouwen en hebben ze moeite om te hechten. Dat maak ze minder kansrijk op de arbeidsmarkt en dat kan voor problemen zorgen. Omdat een kwart van de bevolking in Almere jonger is dan 18 jaar, is dit probleem, landelijk gezien, relatief groot.

Dat stelt Jan Herweijer, directeur Jeugdgezondheidszorg Almere, in een interview met deze krant. "Als een kind afwijkt van de norm, bijvoorbeeld omdat het druk is, dan wordt al snel naar therapie gegrepen en dan zit je dus al in de jeugdhulp", stelt Herweijer. "Je zou je kunnen afvragen of we daar niet op een andere manier mee om kunnen gaan."

Grote steden

Door de bijzondere bevolkingsopbouw heeft Almere bij de jeugd(gezondheids)zorg problemen die vergelijkbaar zijn met veel grotere steden als Amsterdam en Rotterdam. "Eén op de zes Almeerse jongeren is op hun 23e nog niet taalvaardig. Dat is veel. Dat zijn jongeren die minder sociale vaardigheden hebben aangeleerd en zich vaak niet goed kunnen hechten aan volwassenen. Laten we er geen doekjes om winden: de kans is groot dat deze jongeren niet weerbaar genoeg zijn om in de maatschappij een positie in te nemen."

Jongeren in Nederland ervaren veel stress als gevolg van verhuizingen, echtscheidingen of mishandeling. "Dat geldt dus voor heel het land, maar omdat in Almere veel jongeren zijn is het probleem groter. Almere heeft echter niet de budgetten die vergelijkbaar zijn met die steden."

Niet negatief

Herweijer is echter niet negatief over de situatie in Almere. "80 procent van de 40.000 jongeren gaat gewoon goed en voelt zich ook gelukkig. 20 procent heeft aandacht nodig en nog eens 20 procent daarvan komt bij ons. Dat is 4 procent."

Ook is Herweijer te spreken over de samenwerking tussen politie, onderwijs en welzijn. Toch onderschrijft hij de woorden van politiechef Famke van Spaendonk die stelde dat de gemeente oog moet hebben en houden voor preventie. "Jongeren die een zinvolle vrijetijdsbesteding hebben zullen minder snel afwijkend gedrag vertonen. Om te beginnen slenteren ze niet op straat, maar helpt het ook om een positief zelfbeeld te ontwikkelen, om in een groep te functioneren."

Armoede

Herweijer is blij dat de gemeente al veel doet op dat gebied. "Ouders kunnen gebruik maken van het Sport- of Cultuurfonds. Maar in gezinnen met armoede is de drempel vaak hoog om daar aan te kloppen. Dan kom je op een politieke discussie: wat willen we er aan doen? De drempel om lid te worden van een vereniging zou je kunnen verlagen. Wil je jongeren een goede start geven, dan is bestrijding van armoede essentieel."

Lees hierhet uitgebreide interview met Jan Herweijer op deze pagina

Jan Herweijer: "Het is een landelijk probleem, maar Almere telt nu eenmaal veel jongeren." (Foto: Almere DEZE WEEK)