Jorritsma installeert P-team

16 maart 2010 12:29

HAVEN CENTRUM - Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft afgelopen maandag, op Internationale Vrouwendag in Avanti het P-team Almere officieel geïnstalleerd.


Het P-team (Participatie-team) Almere is onafhankelijk en bestaat uit dertien betrokken succesvolle vrouwen en één 'moedige' man met uiteenlopende etnische achtergronden, die op verschillende terreinen van de samenleving actief zijn. Zij dienen als voorbeeld voor andere Almeerders die actiever willen meedoen in de maatschappij. De leden binnen het P-team verlenen hun ondersteuning op vrijwillige basis vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
Het P-team Almere gelooft in de kracht van haar diversiteit en wil deze krachten bundelen om de participatie en persoonlijke groei te bevorderen van alle Almeerders die dat wensen.
Het instrument P-team is oorspronkelijk ontwikkeld als lokale participatieteam om op lokaal niveau een actieve bijdrage te leveren aan de participatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen en is voortgekomen uit het succes van het eerste landelijke participatieteam.