Jorritsma naar Frankfurt

14 april 2010 12:43

STAD CENTRUM - Burgemeester Annemarie Jorritsma gaat van 13 tot en met 15 april op dienstreis naar Frankfurt. De reis heeft als doel de regio's Amsterdam en Frankfurt met elkaar te spiegelen.


Op verzoek van Amsterdam Airport Area (AAA) neemt de burgemeester de leiding van de delegatie op zich. AAA is een samenwerkingsverband tussen zeventien publieke en private partijen, waaronder de gemeente Almere. Het doel van AAA is om door middel van het voeren van een gezamenlijk, internationaal marketing-, promotie- en acquisitiebeleid nieuwe internationale bedrijven aan te trekken naar de regio, een grotere naams- en productbekendheid op te bouwen en de samenwerking en betrokkenheid tussen partners binnen de regio te versterken. De reis- en verblijfskosten zijn 800 euro.