Juventa Care zet groei door in nieuw onderkomen

01 april 2009 07:00

INDISCHE BUURT - Juventa Care (EHBO-opleidingen) zet de groei van het bedrijf door in het nieuwe onderkomen in het Malmö Hus in Almere Buiten. Juventa Care is in 2008 gestart met het verzorgen van opleidingen op het gebied van EHBO.


Met name is de kinder-EHBO erg toegenomen. De behoefte voor dit specifieke laatste onderdeel komt door de wettelijke verplichting dat iedereen die met kinderen werkt gediplomeerd Kinder-EHBO'er moet zijn. 'Kennis hebben van' is niet meer voldoende. Dus ook de gastouders, au-pairs en nanny's moeten in het bezit zijn van een EHBO-diploma. Zelfs verzekeringsmaatschappijen spelen hier op in.
Juventa Care heeft door haar ervaring in de gastouderopvang een gerichte cursus ontwikkeld die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen in combinatie met praktijksituaties. Met gerichte cases en kleinschalig (tot 6 personen) wordt de cursist in één dag of in 4 avonden opgeleid, getraind en gediplomeerd hulpverlener en weet hoe om te gaan met de AED. Het diploma voldoet aan de eindtermen en is internationaal erkend. De cursus wordt in het Nederlands gegeven maar kan ook in het Engels.


Inzicht

Door het behalen van het diploma heeft de cursist kennis van de ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende risico's die de leeftijd met zich mee brengt. De cursist krijgt inzicht op gevaar en gevaarlijke situaties, weet hier preventief op in te spelen en hoe te handelen in geval van calamiteiten. Voor herhaling kunt u ook terecht bij Juventa Care. Voor het behoudt van geldigheid is herhaling om de 2 jaar nodig. Bovendien hoeft u het voor de prijs niet te laten. Juventa is de goedkoopste aanbieder van de cursus.
De nadruk die gelegd wordt op de cursusdag is vooral een ontspannen en gezellige sfeer met veel humor en rollenspellen. Juventa Care verzorgt de zaterdagcursus tot in de puntjes en is inclusief, thee, koffie, water, sapjes, fruit en een heerlijke lunch. Maak kennis met de nieuwe aanpak van Juventa Care en kijk op de websites: www.ehbo-kinderen.nl of www.juventa-care.nl
Juventa Care
Makassarweg 141
Almere Buiten
06-53587703