Kamerhuurders uitgemolken

16 maart 2011 06:00

ALMERE - Kamergemak melkt huurders in Almere uit door extreem hoge huurprijzen te vragen. De Sociaal Raadslieden van Zorggroep Almere hebben voor verschillende kamerhuurders de Huurcommissie ingeschakeld. In alle gevallen heeft de Huurcommissie vastgesteld dat Kamergemak een veel te hoge huurprijs vraagt.


De wachttijden voor sociale verhuur in Almere zijn lang. Voor sommige Almeerders is het huren van een kamer de enige optie. Kamerverhuurbedrijf 'Kamergemak' verhuurt veel kamers in Almere. De prijzen die Kamergemak voor de kamers vraagt zijn zo buitensporig hoog, dat de huurders hierdoor in financiële problemen komen. Zij moeten soms meer dan € 500 per maand betalen voor een kleine kamer.
"De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders over de huurprijs kan beslechten. De Sociaal Raadslieden hebben diverse keren de Huurcommissie gevraagd om de hoogte van de huurprijs te verlagen. De Huurcommissie heeft dat in alle zaken gedaan", laat sociaal raadsvrouwe Yuk Mee Man weten. "De kale huurprijs blijkt dan in geen verhouding te staan tot de grootte van de kamer. Daarnaast rekent Kamergemak standaard € 150 per maand aan servicekosten. Ook dat vindt de Huurcommissie in alle gevallen veel te veel."
"Kamergemak doet zich in Almere voor als een heel sociale organisatie. Op hun website staan partners als het Leger des Heils en de Sociale Zaken in Lelystad. Op last van Sociale Zaken Almere is de naam van deze gemeentelijke instelling van de website verwijderd", merkt sociaal raadsman John van der Pauw nog op.

Toetsen

De Sociaal Raadslieden raden alle huurders die denken dat ze teveel betalen aan om de huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. "Als de huurder binnen zes maanden na ondertekening van het huurcontract naar de Huurcommissie gaat, kan de Huurcommissie de huurprijs met terugwerkende kracht verminderen. Als een huurder al langer dan zes maanden huurt, moet hij eerst zelf een voorstel voor huurverlaging indienen bij de verhuurder. Als die niet akkoord gaat of niet reageert, kan de huurder alsnog naar de Huurcommissie." De Sociaal Raadslieden kunnen Almeerders met een laag inkomen daarbij helpen.
Kamergemak reageert nooit op verzoeken om teveel betaalde huur terug te betalen. Wie teveel betaalde huur daadwerkelijk terug wil krijgen moet daarvoor vaak nog naar de rechter.