Kavels in project De Eenvoud niet verplicht zelfbewonen

10 september 2008 07:00

ALMERE - Het uitgifteproces van de kavels van project De Eenvoud wordt aangepast. Eerder was vastgesteld dat de winnaars verplicht waren in het huis te wonen. Deze verplichting tot zelfbewoning komt te vervallen, omdat realisatie van het winnende ontwerp voorop staat.


Sommige prijswinnaars zijn wel in staat hun ontwerp te realiseren, maar zij kunnen er niet zelf wonen. Bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen.
Deelnemers kunnen in dit project voor relatief weinig geld een vrijstaande, maar eenvoudige woning ontwerpen waarin hun eigen wensen en fantasieën doeltreffend tot uiting komen. Uit de deelnemers zijn twaalf winnaars en twaalf reservekandidaten geselecteerd. De winnaars krijgen de mogelijkheid om hun ontwerp te realiseren in de Noorderplassen-West. De prijswinnaars kunnen de kavels kopen voor een lagere grondprijs, dan de grondprijs van kavels in de rest van Noorderplassen-West. Om speculatie met de grond te voorkomen mag de grond in plaats van na twee jaar pas na vijf jaar verkocht worden.
Het project is in 2006 opgezet door Comité De Fantasie in samenwerking met het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere (CASLA).
Het college van Burgermeester en Wethouders heeft besloten over deze aanpassing.