Kerstnachtdienst van Evangelische Gemeente Parousia

21 december 2011 06:00

BOUWMEESTERBUURT - De Evangelische Gemeente Parousia organiseert zaterdag 24 december twee kerstdiensten.


De eerste dienst is een gezinsdienst die begint om 19.00 uur. Het oude kerstverhaal van de drie bomen staat centraal. Een groep van 21 kinderen van de Evangelische Gemeente Parousia zal een dans uitvoeren. Daarnaast wordt er gezongen en geluisterd. Deze dienst is speciaal bedoeld voor gezinnen.
De tweede dienst begint om 21.00 uur. ‘Doorgeven’ is het thema van deze kerstnachtdienst. Een kerstverhaal ontbreekt niet en er zullen een aantal verrassingen zijn. Spreker is Paul Wolters.
De diensten worden gehouden in de aula van het Oostvaarderscollege aan de A. Boekenweg 3 in Almere Buiten. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden voor het Voedselloket Almere.
Meer informatie is verkrijgbaar via 06-13303464 of via www.parousia-almere.nl.