Klimaat en Omgevings Partij (KOP) in Almere

27 december 2009 07:03

ALMERE - De Klimaat en Omgevings Partij Almere (KOP) wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Het is een nieuwe lokale partij die zich wil inzetten voor een beter klimaat en leefomgeving in Almere.


KOP is ontstaan uit ontevredenheid over het duurzaamheids-beleid van de gemeente, vooral voor de bestaande wijken. De Klimaat en Omgevings Partij heeft zich symbolisch op de openingsdag van de belangrijke Kopenhagen Klimaattop op het stadhuis van Almere laten registreren. Voorzitter Max de Goede: "KOP wil samen met inwoners werken aan wijken waar het aangenaam wonen is en die bijdragen aan een gezonde toekomst voor ons en onze (klein)kinderen."
Ook bij veiligheid, onderwijs, groenvoorziening, wijkbeheer, sport en recreatie wil KOP rekening houden met de leefomgeving en inbreng van de bewoners. "Duurzaamheid is bij alles ons uitgangspunt", zegt De Goede. "Met een stem op onze partij kunnen bewoners bijvoorbeeld meer invloed uitoefenen op toepassing en versnelling van geldbesparende maatregelen in hun woning en in hun wijk. De KOP zal zich ook inzetten voor een crisisbestendige lokale economie."