Knelpunten ontwikkeling Almeerse detailhandel aanleiding voor manifest

15 november 2011 06:00

ALMERE - De Almeerse winkeliersverenigingen, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Vereniging Bedrijfskring Almere en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland hebben een ‘Manifest Detailhandel Almere’ opgesteld. Ze uiten hiermee hun ongenoegens op het huidige detailhandelsbeleid van de gemeente en willen dat hun opmerkingen worden meegenomen in de nieuwe detailhandelsnota.


Het manifest is onlangs overhandigd aan wethouder Ben Scholten van economische ontwikkeling en deze week naar de gemeenteraadsleden gestuurd. De betrokken organisaties ervaren knelpunten in recente detailhandelsontwikkelingen en hebben behoefte aan een actueel beleid.
Ze schrijven in het manifest: ‘Jarenlang kon in moeilijke tijden worden gezegd: “de detailhandel moet nu even de broekriem aanhalen, volgend jaar zijn er weer zoveel duizend inwoners bij”.’ Maar, zo is te lezen, ‘de huidige en toekomstige situatie is anders. De woningmarkt ligt vrijwel stil, de economie zit in een crisis en de detailhandel verandert heel snel. De eerste twee factoren zijn naar verwachting van tijdelijke aard, al zullen de effecten nog lang doorwerken, de verandering in de detailhandel is blijvend. De ondernemers uit Almere merken de gevolgen en zien daarin aanleiding om de belangrijkste aandachtspunten op een rij te zetten als signaal naar het gemeentebestuur en de politiek.’

Herbezinning

De ondernemers vinden dat ze te weinig gesteund worden door de gemeente. ‘Sinds 2009 worden door het gemeentebestuur pogingen ondernomen het detailhandelsbeleid te actualiseren. Tot op heden is er geen actueel beleid tot stand gekomen.’
In veertien punten schetsen de ondernemers ontwikkelingen in de detailhandel waar volgens hen door de gemeente opnieuw naar gekeken moet worden. Hun commentaar: ‘De ondernemers uit Almere concluderen dat er sprake is van een fors en sterk groeiend overschot in het aanbod van niet-dagelijkse detailhandel met veel leegstand tot gevolg. Dat vraagt om herbezinning.’