Koninklijke Horeca Almere wil uitstel en ontheffing van gemeentelijke belastingen

07 april 2020 00:00

ALMERE - De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Almere heeft het college en de gemeenteraad van Almere opgeroepen om dringend actie te ondernemen om zo horeca-ondernemers te ontzien tijdens de coronacrisis.

De crisis heeft momenteel grote gevolgen voor de gemeentelijke horeca. Restaurants en cafe's zijn voorlopig verplicht gesloten en ondernemers zien hun omzet dalen tot het nulpunt. In een brief aan het college van burgemeesters en wetouders en de voltallige gemeenteraad roept de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op om snel stappen te zetten.

Liquiditeit

In de brief is te lezen: 'Met 0% omzet tijdens de periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van 50% over het hele jaar heen, heeft de horeca NU steunmaatregelen nodig. Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de gemeente.' Wat er op dit moment volgens KHN Almere hard nodig is, zijn maatregelen waarmee snel en eenvoudig voorzien wordt in liquiditeit van de horecaonderneming. Dit kan door uitstel en (tijdelijke) ontheffing van betaling van alle gemeentelijke belastingen voor horecaondernemingen.'

Bezettingsgraad

De KHN Almere verduidelijkt: 'In Almere gaat het bijvoorbeeld om de voorgenomen invoer toeristenbelasting 2020, OZB, reclamebelasting en precariobelasting. De hoogte van deze belasting wordt immers gebaseerd op berekeningen van het afgelopen jaar. De bezettingsgraad ligt dit jaar tot nu toe vele malen lager en het is onduidelijk hoe dit het komende jaar zal doorwerken. Wij hopen daarom dat u de horeca helpt door uitstel/tijdelijke ontheffing van deze lokale belastingen. Ten aanzien van leges voor nieuwe vergunningen en of verlenging van bestaande vergunningen zou een concrete verlichting zijn wanneer die, in ieder geval voor de periode dat de coronacrisis aanhoudt, niet in rekening worden gebracht.'

De griffier van de gemeente laat weten de brief met de oproep ontvangen te hebben. Het college is om een inhoudelijke reactie gevraagd. Het is aan de beoordeling van de leden van de raad of zij voldoende aanleding zien om stappen te ondernemen.

Het college en de raad zijn om een inhoudelijke reactie gevraagd.(Foto: aangeleverd)