Korte Promenade krijgt opknapbeurt

09 april 2010 07:00

STAD CENTRUM - De panden aan de Korte Promenade worden de komende maanden onder handen genomen. De winkels in de straat krijgen nieuwe voorgevels en de entrees van de woningen worden opgeknapt.


Bouwbedrijf Midreth is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de winkels aan de achterzijde in de Tegelzetterhof: van Globe reisbureau tot en met de Blokker. Nadat de winkels aan de zuidzijde van de Korte Promenade zijn uitgebreid worden de gevels van de winkels en de bovenliggende woningen gelijkgetrokken en opgeknapt. Deze werkzaamheden zullen in het vierde kwartaal van dit jaar gereed zijn.
Medio juni/juli wordt in de Muntmeesterhof gestart met het uitbreiden van de winkels aan de noordzijde van de Korte Promenade (winkels grenzend aan de Grote Markt). Ook hier krijgen de panden aan de voorzijde een opknapbeurt. Hierna wordt de gevel van de Muntgarage aangepakt en wordt de trap op de hoek van de Spoordreef verplaatst. Ter plaatse van deze hoek wordt vanaf de eerste etage digitale reclame aangebracht. Al deze werkzaamheden worden in opdracht van Vischjager Retail B.V. uitgevoerd.
Naast de werkzaamheden die door ontwikkelaar Vischjager worden uitgevoerd, zal de gemeente Almere medio mei/juni starten met het verleggen van kabels en leiding in de Muntmeesterhof. Daarnaast zal de gemeente gedurende de werkzaamheden tijdelijke verlichting aanbrengen.
Binnenkort ontvangen direct omwonenden en ondernemers van de Muntmeesterhof een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden die in de Muntmeesterhof gaan plaatsvinden.