Kosten voor snel rijbewijs verlaagd

10 september 2008 07:00

ALMERE - In Almere is per 1 augustus het spoedtarief voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs verlaagd van 40 euro naar 30 euro.


Wil iemand een nieuw rijbewijs binnen twee in plaats van vijf werkdagen ophalen, dan is er bovenop het normale tarief voor een rijbewijs een toeslag, het spoedtarief. Dit spoedtarief wordt bepaald door het Rijk en wordt ook volledig afgedragen aan het Rijk. Per 1 augustus 2008 is het spoedtarief verlaagd van 40 naar 30 euro. De tarieven in legesverordening worden daarom met ingang van 1 augustus 2008 met terugwerkende kracht aangepast. Deze wijziging wordt nog voorgelegd aan de raad.