Kruispunt Hogering met Botterweg dicht vanaf 30 juni

16 juni 2020 14:55

ALMERE – Het kruispunt van de Hogering met de Botterweg gaat op dinsdag 30 juni aanstaande dicht. De afsluiting is onderdeel van de werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering.

Op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur starten de werkzaamheden bij het kruispunt van de Hogering met de Botterweg, de toekomstige Pampusdreef. Dat betekent dat vanaf die datum weggebruikers op de Hogering op dat kruispunt niet meer kunnen afslaan naar de Botterweg. Daarnaast kan er ook geen oversteek gemaakt worden van de Botterweg naar de Hollandsedreef of omgekeerd.

Omleidingsroute

Tijdens de afsluiting geldt een omleidingsroute. Verkeer dat vanaf de Hogering richting Almere Poort gaat, maakt gebruik van de A6. Verkeer met eindbestemming Pampus(hout) of Manege Pampushout, rijdt ook om via de A6 en maakt dan gebruik van de Poortdreef en Godendreef en omgekeerd.

Planning

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van voorbelasting. Voorbelasting is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal zeven maanden blijven liggen, naar verwachting tot 16 februari 2021. Ook na deze periode zal de Botterweg mogelijk afgesloten blijven voor de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Nadere details hierover volgen later dit jaar.

Hogering

Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Botterweg. Deze nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. De Hogering is in deze nacht dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt gaat de Hogering zelf weer open, de Botterweg blijft afgesloten zodat gestart kan worden met het aanbrengen van de voorbelasting.