Kunststof afval apart inzamelen voorlopig van de baan"We nemen dit onderwerp wel serieus"

27 januari 2010 08:00

ALMERE - Als een van de weinige gemeenten in Nederland is Almere nog niet begonnen met het scheiden van kunststof afval. De gemeente kondigde vorig jaar aan per 1 januari kunststof afval apart in te gaan zamelen. Dit is niet gehaald. "Wanneer het wel van start gaat, kunnen we nu nog niet zeggen", zegt een communicatie-adviseur van de gemeente. Ook de verantwoordelijke wethouder, Arno Visser (VVD), wil niet inhoudelijk reageren.


Sinds 1 januari moeten gemeenten hun burgers de mogelijkheid bieden om hun plastic afval aan huis af te laten halen. Slechts een paar gemeenten in Nederland bleven in gebreke, waaronder dus Almere.
Volgens de communicatie-adviseur neemt Almere het onderwerp uiterst serieus: "We werken hard aan een voorstel zodat dit nog op korte termijn meegenomen kan worden in de besluitvorming van het college en de raad."
Met het apart inzamelen van plastic verpakkingen wordt volgens de gemeente een revolutionair omslagpunt bereikt. "Het restafval vermindert drastisch. In de toekomst is er geen sprake van afvalinzameling, maar van grondstoffeninzameling zoals papier, glas, textiel, GFT en plastic. Als elke gemeente het plastic afval gescheiden inlevert, wordt over twee jaar 42 procent van het kunststof in Nederland opnieuw gebruikt."

Beste inzamelsysteem

De gemeente liet onlangs nog onderzoek doen naar de beste keuze voor het inzamelsysteem van plastic verpakkingen. Momenteel kunnen inwoners hun plastic verpakkingen gescheiden inleveren op de drie recyclingperrons. Maar ze moeten daarvoor wel zelf een plastic zak ophalen bij Stadsreiniging. De gemeente streeft er volgens de woordvoerder nu naar om per 1 juli gefaseerd een haalsysteem in te voeren. Of dit lukt, weet de communicatie-adviseur niet. Ook de verantwoordelijke wethouder Arno Visser (VVD) wilde niet inhoudelijk op de kwestie ingaan.
Het ophalen van plastic zou de gemeente geen geld moeten kosten. De branche-organisatie Nedvang denkt dat een ton ingezamelde plastic verpakkingen 475 euro oplevert. Almere weet nog niet welk inzamelsysteem het beste past. Volgens Nedvang is het wel duidelijk dat de huidige duobakken voor GFT en restafval niet uitnodigt om het afval goed te scheiden.

Experiment

In Almere is een steekproef gehouden onder 52 burgers die een extra container kregen voor plastic verpakking. 95 procent is daar erg tevreden over. Het afval uit deze nieuwe container en de bekende duobak werd om de week ingezameld. Maar liefst 70 procent vond het om de week legen van de duobak geen probleem. De eerste resultaten zijn veelbelovend, vindt de gemeente. Daarom breidt de gemeente dit experiment uit in de Seizoenenbuurt.
Verder loopt er ook nog een experiment met bovengrondse oranje inzamelcontainers bij verschillende flats en appartementencomplexen.