Kwintes zoekt nieuwe huisvesting zwerfjongeren

16 oktober 2009 07:00

SPORTPARK FANNY BLANKERS-KOEN - Op het voormalige asielzoekerscentrum in het Biathlonpark biedt Kwintes beschermd wonen voor zwerfjongeren tussen de 15 en 23 jaar. Eind dit jaar kan Kwintes deze woningen niet meer huren van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Kwintes is nu op zoek naar nieuwe huisvesting voor de zwerfjongeren.


Het bericht dat er op korte termijn verhuisd moet worden, zorgt voor veel onrust bij de jongeren. Projectleider zwerfjongerenproject Kwintes Regio Zuid-Flevoland, Kitty van Elst: "Wij doen er alles aan om te zorgen dat deze negentien zwerfjongeren weer een goed onderkomen krijgen. Want dit nieuws heeft een grote impact op deze doelgroep. Zwerfjongeren hebben vaak een lange geschiedenis van verhuizen van plek naar plek, omdat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Ze zijn blij om eindelijk een stabiele woonsituatie te hebben."
In de beschermde woongelegenheid van Kwintes leren de jongeren zelfstandig te wonen en ontwikkelen ze vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de samenleving. "We proberen de jongeren zo veel mogelijk te betrekken om onzekerheid en stress binnen de perken te houden."
Het contract met COA loopt af op 31 december. Van Elst: "In het contract met COA staat een clausule dat ze het centrum op kan eisen als er gegronde redenen zijn om asielzoekers op te vangen. Helaas doen zij daar nu beroep op. Zijn wij niet op tijd weg, dan kunnen we een boete krijgen."
Kwintes is met meerdere woningbouwverenigingen en de gemeente in gesprek om zo snel mogelijk een geschikte vervolglocatie te vinden. "En uiteraard gaan wij geen enkele zwerfjongere op straat zetten!" aldus de projectleider.
Centraal Bureau Kwintes in Zeist: 030-6955715.