Landgoederenbuurt.nl en bewonersplatform

05 november 2008 08:00

ALMERE - De Landgoederenbuurt heeft een website en een bewonersvereniging: Bewoners Platform Landgoederenbuurt.


Begin 2005 hebben een aantal bewoners van de Landgoederenbuurt het initiatief genomen om een bewonersvereniging op te richten. De vereniging organiseert nieuwjaarsbijeenkomsten, wandeltochten en geeft een wijkblad uit. Na een noodoproep en een enquête die zes vrijwilligers huis-aan-huis in de wijk bezorgden om het bewonersplatform te redden en te laten voortbestaan, meldt de voorzitter dat het weer goed gaat. "Wij krijgen een nieuwe penningmeester en zo goed als zeker een vice-voorzitter. Het bestuur is dan weer compleet." Voor het voortzetten van de website en het wijkkrantje zijn er nu ook voldoende mensen. Belangenbehartiging, overleg met gemeente, overleg met woningcooperatie Ymere, problemen signaleren en mogelijk oplossen in de wijk, een vraagbaak zijn in de buurt; dat worden de speerpunten voor de rest van dit jaar en 2009 voor het platform. "Als alles lukt dan is er op 10 november een bijeenkomst om met alle gegadigden te overleggen en spijkers met koppen te slaan", besluit de voorzitter tevreden.