“Minder dan modaal geen kans op woning”Woonbeleid op de politieke agenda

04 maart 2010 08:00

ALMERE - De meningen zijn verdeeld over hoe het Almeerse woonbeleid er uit zou moeten zien in de (nabije) toekomst. In reactie op de uitspraak van de PVV dat er een inkomenseis moet komen voor nieuwe bewoners die zich in Almere willen vestigen, zegt de PvdA dat er geen asociaal woonbeleid moet komen. De VVD vindt juist dat doorstroming en het bezitten van een woning bevorderd moet worden.


John van der Pauw is raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hij vertelt: “Jongeren en arbeiders aan het begin van een carrière worden uitgesloten door inkomenseisen te stellen en de sociale woningbouw marginaliseren. Wie minder dan een modaal inkomen verdient heeft dan geen kans meer op een woning in Almere.” Volgens het raadslid van de PvdA is wonen in Almere duur. “Dat merken bijvoorbeeld de kinderen van Almeerders die willen uitvliegen. Aan het begin van een arbeidzaam leven verdien je niet meteen een modaal inkomen. Wie jaarlijks 35.000 euro verdient kan maximaal 160.000 euro lenen om een woning te kopen. Met zo’n inkomen vinden particuliere verhuurders een huurprijs van 500 euro per maand verantwoord. Wie geen modaal inkomen verdient moet zijn heil dus zoeken in de sociale huur- en koopvoorraad.” En die voorraad betaalbare woningen is nu juist volgens Van der Pauw verdraaid klein. “Van de in 2002 in het vooruitzicht gestelde inhaalslag sociale woningbouw is het helaas nooit gekomen. Tot genoegen van ‘rechts’ zijn in Almere jarenlang meer sociale huurwoningen verkocht dan bijgebouwd.” Volgens Van der Pauw heeft Almere jongeren en starters extreem weinig te bieden. “En voor de kleine sociale voorraad wil ‘rechts’ graag minimum inkomenseisen invoeren. Daar moeten kennelijk zoveel mogelijk mensen met een goed inkomen wonen.”


VVD: doorstroming nodig
Volgens de VVD is meer sociale woningbouw niet nodig in Almere. “Differentiatie en doorstroming, dat is nodig. Starterswoningen en seniorenwoningen zijn wel nodig. Maar 15 procent aan sociale woningbouw is meer dan genoeg”, zegt raadslid voor de VVD René Maertens . “Bovendien blijkt uit onderzoek dat het hebben van een eigen huis de beste investering is voor het verbeteren van de buurt. Dus via koopgarant het eigen woningbezit bevorderen.” Overigens reageert de VVD met een knipoog op de stelling van de PVV om een inkomenseis vast te stellen aan mensen die zich willen vestigen in Almere: “Dan zullen ze toch eerst de grondwet aan moeten passen.”