Leerlingen in isolement door coronamaatregelen

13 november 2020 11:10

Door Robert Mienstra

ALMERE – Problemen met online lesgeven, moeilijk stageplekken vinden, sociaal isolement, achteruit hollende motivatie, te weinig persoonlijke begeleiding op school, nauwelijks zicht op de juiste vervolgopleiding. Dat waren onder meer onderwerpen die jongeren meldden tijdens de gesprekstafel die GroenLinks organiseerde over 'jongeren in coronatijd' tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag.

De deelnemende raadsleden schrokken zichtbaar van de verhalen van de jongeren. Vooral de onvrede over de online lessen werd genoemd. "Ik zit thuis alleen maar achter de laptop, er is nauwelijks fysiek les", zegt Mike, student aan het hbo. "Veel studenten worden door de leraren en mentoren uit het oog verloren. En als je student van buiten Almere bent, dan zie je helemaal niemand meer."

Angelly, leerling in het voortgezet onderwijs sloot zich daarbij aan. "Bijna alle praktijkvakken op school worden niet meer gegeven. Gym krijgen we niet meer omdat de docenten thuis zitten. We zitten de hele dag in het lokaal achter een beeldscherm. Er zijn daardoor nogal wat leerlingen die niet altijd meer naar school komen. En online lessen heb ik helemaal niet." Joshua zei: "Onze manier van leren is achteruitgegaan, daardoor zijn de achterstanden niet meer in te halen. De kans om niet te slagen wordt groter."

Stages

Kenneth ziet veel problemen met het zoeken van stages voor het ROC. "De school laat weinig van zich horen terwijl stage wel de helft van je opleiding is. Als een student niet reageert, dan hoor je van school ook niets. Verder zijn er bij ons ook problemen met het online lesgeven. Er ontstaan motivatieproblemen en studenten komen nogal eens niet opdagen." Bij Mike op school belt de school wel naar de studenten: "Maar het blijft moeilijk om met de studenten in contact te komen."

Besmettingen

Scholen gaan verschillend om met coronabesmettingen. Joshua meldt dat hij wel via de e-mail hoort of een leraar besmet is, Kenneth heeft daarover nog niets gehoord en Angelly zegt dat dit niet met de hele school gedeeld wordt. Verder werd gemeld dat een vo-school geen duidelijk beleid heeft over het dragen van de mondkapjes.

Jeugdzorg

De raadsleden vroegen aan de leerlingen wat de gemeente voor hen zou kunnen betekenen. "Belangrijk is dat de gemeente met scholen gaat praten over persoonlijke begeleiding van leerlingen", zegt Kenneth. "Mentoren zijn moeilijk te bereiken en er is geen plek om te praten over je problemen. Dat kon wel toen we nog normaal school hadden." Angelly meldde dat leerlingen bij problemen meteen naar de schoolpsycholoog moeten en dan doorgestuurd worden naar jeugdzorg. Daardoor is het moeilijk de leraren nog te vertrouwen als je met een probleem komt."

Leerlingen kunnen ook veel minder bij elkaar terecht om te praten. Dat gaat vaak online en soms een op een. Joshua stelde dan ook dat de gemeente de scholen moet aansporen om wat te doen aan de sociale gezondheid op de scholen.

De raadsleden staken bij monde van Aya Selman (PvdA) de helpende hand uit naar de leerlingen. "Als jullie verder willen meepraten met ons over dit onderwerp dan zijn jullie van harte welkom. Dan kunnen we samen kijken wat voor actie we kunnen ondernemen." Dit voorstel werd raadsbreed omarmd.

Isolement en leskrijgen gaat tegenwoordig samen. (Foto: Adobe Stock)