Leerlingenvervoer gaat om de files heen

14 maart 2010 15:11

ALMERE - Het leerlingenvervoer met gehandicapte kinderen, mag in ieder geval een jaar lang over de vluchtstrook langs de files rijden. De dagelijkse files op de A1 en de A6 maken dat reistijden aanzienlijk langer zijn, en dat is voor deze groep kinderen niet wenselijk.


De gemeente heeft daar bij Rijkswaterstaat het verzoek gedaan om op een aantal trajecten toe te staan dat het leerlingenvervoer gebruikt maakt van de vluchtstrook. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten weten hiermee bij wijze van proef in te stemmen voor de duur van één jaar.
“Op de files en de consequenties daarvan voor de reistijd heeft de gemeente weinig invloed”, zegt wethouder Martine Visser. “Wel op de reistijd die gemoeid is met het ophalen en weer terugbrengen van kinderen binnen Almere. De gemeente heeft daartoe met de vervoerders afgesproken dat de ophaal- en terugbrengtijd voor een kind niet meer bedraagt dan zestig minuten per dag.”
Het blijkt echter dat de bussen langer onderweg zijn door de files. Door langs de files te rijden kan een half uur tot circa drie kwartier tijdwinst worden geboekt.