Lelystad Airport breidt vooralsnog niet uit

04 januari 2012 06:00

ALMERE - Het kabinet wil Lelystad Airport geleidelijk ontwikkelen tot een zakelijke luchthaven. Maar de Raad van State heeft het aanwijzingsbesluit van november 2009, wat de basis vormde voor de groei van de luchthaven Lelystad, onlangs vernietigd. Met de vernietiging van dit besluit valt de luchthaven terug op het aanwijzingsbesluit van 2001. Het kan in de bestaande omvang doorgaan.


Tegen het besluit hadden onder meer de gemeentebesturen van Dronten en Zeewolde, de belangenvereniging Almere Hout en een groot aantal agrarische ondernemers uit de provincie Flevoland beroep aangetekend. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Om de verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad mogelijk te maken, is een nieuw besluit nodig.

Europese bestemmingen

Het kabinet wil dat ongeregelde vluchten worden verplaatst van Schiphol naar Lelystad en dat lijnverbindingen naar Europese bestemmingen met passagiersvliegtuigen van beperkte omvang worden opgezet. Het kabinet wil de bestaande start- en landingsbaan verlengen van 1.250 tot 2.100 meter, zodat in een later stadium ook grotere vliegtuigen gebruik kunnen maken van de luchthaven.
Luchtvaartwet

De Raad van State is van oordeel dat de Luchtvaartwet het mogelijk maakt dat de geldigheid van de definitieve geluidszone is gekoppeld aan het moment waarop de verlengde start- en landingsbaan in gebruik wordt genomen. Maar nu niet duidelijk is wanneer dat moment zal plaatsvinden, is 'niet zeker dat dit tijdstip is gelegen op ten hoogste tien jaar na mededeling van het aanwijzingsbesluit in de Staatscourant'. Daarmee wordt niet voldaan aan de eis die de Luchtvaartwet stelt, aldus de hoogste bestuursrechter.
Ook oordeelt de Raad van State, mede op basis van het deskundigenrapport, dat 'niet op voorhand is uit te sluiten dat agrarische bedrijven in de omgeving van de luchthaven geen nadelige effecten zullen ondervinden als gevolg van de luchthaven.'