Lezers schrijven

17 december 2009 14:07

Een lezeres reageert op het artikel over de hofwoningen die in de Stripheldenbuurt verrijzen. Volgens haar heeft de heer Pleizier het niet geheel juist weergegeven. En een lezeres reageert op de klacht van Jacobine van vorige week, over onhygiënische praktijken bij de V&D.


Kompaan geeft geen tegemoetkoming

Naar aanleiding van de Almere deze week d.d. 16-12-09 inzake De Bekroning het volgende:
De heer Pleizier heeft het over dat de Rechter groen licht heeft gegeven tot het bouwen van de 32 woningen in de Stripheldenbuurt. Wij hebben de Rechter om een bouwstop gevraagd omdat wij bang waren dat er al gebouwd zou worden voordat de Beroep- en Bezwaarcommissie een uitspraak zou doen. De Rechter heeft bepaald dat er geen bouwstop komt. De heer Pleizier meldde bij de Rechter dat er nog geen "groen licht" werd gegeven door de bank omdat zij de uitkomst van de procedure's willen afwachten. Eigenlijk was de gang naar de Rechter dus niet nodig geweest.
Voor wat betreft de tegemoetkoming van Kompaan van de plannen, deze bestonden uit een knip in de rij van woningen door de garage (nu tuinkamer) te verplaatsen van buiten naar binnen, maar de hoeveelheid bleven er 32! Daar zijn wij op tegen en vinden dit ook geen tegemoetkoming naar ons.
Wij hebben het bestemmingsplan ingezien en daar staan nog steeds 12 woningen ingetekend waar nu dus 32 komen te staan. Nogmaals wij zijn niet tegen bouwen!
Het is nog geen gelopen race, de zaak is nog in behandeling bij de Bezwarencommissie. Wij zijn verbaasd dat de heer Pleizier zo openlijk communiceert daar waar de gemeente terughoudend is omdat de Bezwarencommissie nog uitspraak moet doen. Ons bezwaar: ook in stuk van de heer Pleizier wordt weer verkondigd dat er parkeerplaatsen voldoende zijn. De praktijk nu, zonder dat er gebouwd is, zijn er al parkeerproblemen. Wat ons, mij, het meest bedroefd is dat deze problematiek al ruim voor dit traject bekend was. De gemeente hiervoor ook aangaf dit in het nog te realiseren stuk zou oplossen. En nu speelt die problematiek geen rol meer in dit plan, lijkt ineens niet meer te bestaan. Sterker nog: aldus de heer Pleizier in zijn verweer voor de bezwarencommissie "wij zijn verkeerd bezig, waarom zou ieder huishouden twee auto's of meer moeten hebben"!.
Wat hier fout gegaan is volgens ons inziens: de desbetreffende grond had door de gemeente direct teruggenomen moeten worden zodra duidelijk was dat de oorspronkelijke plannen niet te realiseren waren. Zodra duidelijk was geworden dat een nieuw te realiseren bouwplan succesvol loopt had de grond weer verkocht kunnen worden. Nu is de grond onderling doorgeschoven naar een andere ontwikkelaar welke uiteindelijk ook een stuk winst wil realiseren. En dat kan alleen met zoveel mogelijk woningen op kleine stukjes grond. Doordat de gemeente dit heeft toegestaan hebben ze nu ook niets meer te zeggen over de ontwikkeling op deze grond als het maar voldoet aan de bouwvoorschriften. Vreemde gewaarwording: bewoners/burgers staan lijnrecht tegenover zijn/haar gemeente en de ontwikkelaar kan niets worden verweten. Daarbij heeft de heer Pleizier bij eerdere gelegenheden verkondigd veel voor de grond betaalt te hebben aan de gemeente. Met andere woorden: ik kan niet anders dan dit plan en niet een plan met minder woningen. Uiteindelijk zijn dus ook de nieuwe potentiële woningbezitters dubbel de pineut: teveel betaald voor de grond naar verhouding en parkeerproblematiek op de koop toe in deze opzet.
Riekie Modderman namens Kopersvereniging Hollands Licht
Kritisch blijven

Ik wil even reageren op de ingezonden brief van Jacobine. Ik ben het helemaal met haar eens.
En het is niet alleen de etenswaar waar iedereen langs sliert, maar bij het entree van de winkel staat het personeel lekker te roken (leuk visitekaartje trouwens) en de rook wordt heerlijk verspreid door de airco/verwarming boven de ingang. Wij noemen het al de 'smog-corridor'! Ik vraag me af wat de Voedingsdienst van Waren hiervan vindt.
Ik zal er niets aan etenswaar kopen.
Ga je helemaal naar boven naar het restaurant La Place en neem je daar plaats aan een tafeltje, dan komen er allemaal passanten langs die geen gebruik maken van het restaurant, maar een bezoek hebben gebracht aan de afdeling beddengoed, badlakens, servies en aanverwante artikelen en die de etage dienen te verlaten via het restaurant. Ik kan me wel gezelligere eetgelegenheden bedenken in Almere.
Vlak na de opening van V&D heb ik over deze zaken bij de klantenservice/infobalie vragen gesteld. Men keek me aan alsof ik van een andere planeet kwam en men begreep niet waar ik me zo druk over maakte.
Nou ik maak me niet zo druk over V&D, ik kom er erg weinig en de keren dat ik er wel naar toe ga vind ik mijn weg via de roltrap van Selexyz. Beetje kritisch blijven is nooit weg.
Alice