Lezers schrijven

22 oktober 2008 07:00

Hieronder een aantal inzendingen die de redactie bereikten.


Napapegaaien

Met verbazing las ik het stukje in uw krant waarin met veel gejuich vermeld wordt dat een school in Almere het IB keurmerk heeft weten te verkrijgen.
Ik waag te betwijfelen indien hiermee werkelijke kennis van de Engelse taal wordt bevestigd daar mij duidelijk geworden is uit ervaring met genoemde school en andere scholen dat het merendeel van de onderwijzers aldaar het Nederlands eenvoudigweg niet machtig is.
De meeste leerlingen komen niet verder dan het napapegaaien van Engelse teksten verkregen via TMF.
Let wel : Zonder grondige kennis van de grammatica der Nederlandse taal is het onmogelijk een vreemde taal te leren en met leren bedoel ik begrijpend en juist lezen en schrijven en spreken en met die kennis is het tenhemelschreiend gesteld in Almere en in ons land in het algemeen.
Ter adstructie van mijn stelling hebben de diverse "leerkrachten" van mijn kinderen mij brieven nagelaten zoals uitnodigingen voor een oudergesprek waaruit hun gebrekkige kennis blijkt , letterlijk beschamend!
Een gemiddeld rapportcijfer bleek na mijn nacalculatie geenzins een correct gemiddelde te zijn (helaas ten nadele van mijn zoon).
Uit het proefwerk Frans van mijn dochter haalde ik ruim twee maal zoveel fouten die de"leraar"over het hoofd had gezien , de "leraar" wiskunde kon mij niet uitleggen hoe Pythagoras aan zijn stelling kwam ook wist hij zowel rekenkundig als wiskundig niet uit te leggen wat de uitkomst is van 5 - 3 2 (weet u het red.?Denk aan prof. Bartjens 1860) en was eigenlijk electricien van beroep , antwoorden werden uit een boek voorgelezen en ga zo maar door.
Begrijp mij goed , iedereen maakt fouten , ook ik , zoals elk jaar weer blijkt bij het Almeers Dictee maar het gaat er vooral om dat men begrijpt waarom iets fout is.
Mij dunkt dat de lesmethoden en de aan de leerkrachten en leerlingen gestelde eisen meer gelijken op het leren van een kunstje aan een circushond : deze vertoont een enkele aangeleerde vaardigheid maar kan niemand uitleggen waarom en hoe.
Henk Klaassen, Tussen de Vaarten

Jurkje van Carla

Ik was op bezoek bij mijn oma in Stedenwijk en las dit krantje. Waar heeft de kanjerbabe Carla dat jurkje gekocht? Ik zoek al tijden naar zo'n jurkje. Ziet er mooi uit. Ik wil die ook!
Britt, Amsterdam

Geen gezicht?

Ik zag dat er een Suikerfeest is gehouden in Almere Haven. Jammer dat je die vrouwen niet goed ziet, zo veraf zonder gezichten. Ik zou graag willen weten ook wat voor een leven zij leiden, die vrouwen. Want ik ken die mensen niet zo goed. En zou wel meer over ze willen weten.
Nieuwsgierig Aagje uit Almere