Lezers schrijven

29 oktober 2008 08:00

J.L. Eerkens, Waterwijk

Kiekendief

Of het helpt weet ik niet, maar toch wil ik graag wat toevoegen aan het artikel 'Kiekendief ontstemd over komst woontorens' (Almere DEZE WEEK 22 oktober, pagina 3).
Wat deze vrijwilliger naar voren brengt is al vele, vele malen besproken ten stadhuize door en met medewerkers en bewoners van dit verzorgingshuis.
Maar dé oplossing zou toch kunnen zijn: geef de bewoners van het stadhuis een abonnement op Almere DEZE WEEK met omlijning van betrokken artikelen, óf vraag, nee dwing de verantwoordelijken in het stadhuis opnieuw tot lezen en herlezen van al die bezwaarschriften en krantenberichten. Daarna wordt door hen dan eens ronduit aan al die bedroefden in De Kiekendief 'zwart op wit' gemeld waarom dit achterlijke, niet doordachte bouwwerk, lekker toch wordt geplaatst. Dán speelt men tenminste open kaart!
Alsof er geen andere plek is in Almere!
Geacht college van B&W, wie durft? Heeft u nog vragen? Wel, ik en velen met mij, die nauw betrokken zijn bij De Kiekendief, willen u best verder helpen…