Lezers schrijven

03 september 2008 07:44

Nico Beemsterboer, Almere Buiten

Plaatsvervangende schaamte

Columnist Robert Mienstra, wiens verhalen ik altijd lees en soms echt wel met genoegen, schrijft met nauwelijks verholen afschuw over mensen die hem klemrijden als hij zich in Almere houdt aan maximumsnelheden. Je mag blij zijn als je er met een eenvoudige bedreiging vanaf komt, zo schrijft hij, impliciet aangevende dat hij dan te maken heeft met een inferieur soort medemens.
Uit zijn column valt echter op te maken dat hij zich bij dat soort mensen juist volledig op zijn plaats moet voelen. Als je, kennelijk volledig blind voor verkeersborden, te hard rijdt en dan medeweggebruikers aanvalt met knipperend groot licht, claxonneren, schelden (wat ze gelukkig noch konden horen noch verstaan), bumperkleven en wat dies meer zij, dan overvalt je toch echt een gevoel van diepe plaatsvervangende schaamte bij de gedachte dat hij met een NL-bord in Zweden het idee van Nederlanders zijn verkeersasocialen volledig kracht heeft bijgezet.

Hufterigheid

Columnisten mogen -nee, móeten- sarren, overdrijven, prikkelen, de lachlust opwekken of kwaadmaken.
Maar zou Robert Mienstra echt tot 150 zijn dóórgetrokken op zijn tochtje door het rustige Zweden? (column 'Vakantie' in Almere DEZE WEEK van 13 augustus).
Ik hoop en geloof eigenlijk van niet. Want dit grote kind voorziet zijn minibelevenissen wel vaker van macho-achtige aantekeningen; beetje sneu voor iemand die communicatie vakmatig bedrijft, maar misschien waardeert zijn clientèle hem daarom extra.
Het gedrag van, lijkt 't wel, steeds meer individuen in het verkeer is velen een gruwel, vooral de toenemende hufterigheid.
Dat Mienstra diezelfde hufterigheid naar Zweden exporteerde, terwijl hij er kennelijk ook -of juist!- in Almere mee zegt te worden geconfronteerd is me een raadsel. Ik kan alleen maar bedenken dat hij zich uit frustratie lekker heeft willen uitleven, tekstueel dan wel fysiek.
Nu maar hopen dat zijn gedrag niet tot nog meer navolging leidt.
Niet iedereen kan namelijk door de regels heen lezen.
Frank Greiner
Verloedering Kruidenwijk

De poorten aan de Basilicumweg (Kruidenwijk) zijn geliefd om het dumpen van grof vuil zonder dat dit is aangemeld bij de grofvuillijn. Daardoor blijft het dagen liggen.
Op bijgaande foto, die gemaakt is op 10 augustus is zo'n dumping te zien. Deze hoop vuil lag er al op 6 augustus, dus kennelijk niet opgegeven aan de grofvuillijn. Helaas is dit geen incident maar gebeurt het tientallen keren. Je schaamt je toch dood als je familie op bezoek krijgt. Door een telefoontje aan het stadsdeelkantoor wordt het vrij snel opgeruimd, maar dat is de weg niet.
Mijn andere grote ergernis is het buiten laten staan van de containers. Op donderdag worden ze geleegd. Dan kan je toch verwachten dat ze na 24 uur binnen gehaald zijn. Maar nee, op zondag staat er nog een gedeelte langs de openbare weg. Conclusie: ze worden te laat binnen gehaald of helemaal niet.
Over zwerfvuil in de wijk zullen we het maar niet hebben.
Naam bij de redactie bekend