Lezers schrijven

01 februari 2012 06:00

Een lezer reageert op de brief van Bob Fonhof in deze rubriek van 25 januari (pagina 15). Ook geeft Bob Fonhof zijn visie op de staking van de Almeerse buschauffeurs. Een lezer reageert op het artikel uit deze krant van 25 januari, 'Braakliggend terrein wordt Chinatown'.


Hypotheekrenteaftrek

Ik heb wederom het ingezonden stuk van de heer Fonhof, aan de zijlijn, met gemengde gevoelens gelezen. Het is zeer te prijzen dat de heer Fonhof het opneemt voor de lage inkomens. Ook ik ben van mening dat de huursubsidie niet gekort mag worden voor deze groep Almeerders.
De regering echter heeft in het verleden het eigen woningbezit gepropageerd en met deze hypotheekrenteaftrek waren velen in staat een eigen huis te kopen, wat zonder deze aftrek waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn. Betaalbare woningen zijn in Almere moeilijk te vinden.
Wat te denken van mensen met een modaal inkomen die net boven de grens verdienen en daardoor niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Deze lieden betalen al gauw 800 tot 1000 euro voor een woning in de vrije sector. Met alle vaste lasten hebben ook deze mensen geen kapitalen te besteden. Zij krijgen op geen enkele manier subsidies of dergelijke.
Ook 65-plussers met een AOW en een klein pensioen, waar ze jaren voor gewerkt hebben, hebben geen vetpot. Daar komt geen cent bij, maar de huurwoningen gaan ieder jaar een paar procent omhoog. Heeft de heer Fonhof ook daar begrip voor?
Henk van Beem, Almere
Lege bussen

Hoe leugenachtig kun je zijn? Tot mijn grote verwondering hoorde ik dat de chauffeurs bij Connexxion in Almere een uur hebben gestaakt. De reden voor deze staking was dat Connexxion voornemens is tijdens de stille uren kleinere bussen in te zetten met goedkopere chauffeurs. Tussen 10.00 en 16.00 uur wordt te weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, wordt gezegd. De chauffeurs pikten dit terecht niet. Dan is de volgende stap de chauffeurs te zijner tijd aan de kant te zetten om zo goedkopere mensen met tijdelijke banen weer in te zetten.
Mijn oprechte mening wil ik dan ook zeker niet onder stoelen of banken steken. Ik vind dat de chauffeurs net zolang moeten staken totdat deze griezelige directie gaat luisteren naar haar mensen.
Waarom zeg ik dat zo stellig? Omdat ik indertijd zelf een grondig onderzoek heb ingesteld naar het rijden van de lege bussen van Connexxion tussen ‘s morgens tien uur en ‘s middags vier uur. Ik ben van mening dat binnen deze tijdsperiode de oudere en de sociaal minder draagkrachtige mens in Almere best meegenomen kan worden. Zodat zij ook eens hun huis uit kunnen om de stad eens te gaan bezoeken.
Om niet het risico te lopen dat men mij zou verwijten dat ik geen juiste gegevens zou aanleveren, heb ik de griffie Almere verzocht om samen met mij nogmaals dit onderzoek uit te voeren, wat ook is gebeurd. Ook zij waren van mening dat binnen dit tijdsbestek de bussen leeg waren en deze bevolkingsgroep makkelijk door Connexxion meegenomen kan worden.
Om nog meer kracht bij te zetten en het gerealiseerd te krijgen, heb ik ook onze burgemeester ingelicht en gevraagd dit in te brengen bij deze busmaatschappij. Toen ik haar later vroeg naar wat zij bereikt had, was het antwoord dat dit geen groot issue was en de bussen helemaal niet zo leeg waren. Connexxion had tevens beweerd dat indien zij dit moesten invoeren, zij dan bussen moesten aanschaffen en daarvoor 1,3 miljoen euro moest hebben.
De conclusie over deze griezels kan dan ook snel getrokken worden. Wanneer men op de vingers wordt getikt over hun leugens zijn de dames en heren boos en is het uiteraard niet waar. Het enige dat voor hen belangrijk is, is zoveel mogelijk uit de belastingruif te vreten.
Daar doen ze alles voor.
Bob Fonhof

Chinatown?

Dit nieuws is voor mij niet helemaal nieuw. Willem Woudenberg, wethouder van Almere Openbare werken Milieu en Onderwijs van 1994 tot en met 1998 was hier al verwoed mee bezig. Later als Citymanager ging hij hiermee door. Helaas is Willem niet meer in ons midden, anders had dit onder zijn supervisie zeker van de grond gekomen.
Betty Woudenberg