Lezers schrijven

23 november 2011 06:00

Bob Fonhof, Almere Partij

Gezeur over patiëntendossier

Het regelmatig terugkerende gezeur over het medisch patiëntendossier begint vervelende trekjes te krijgen. Ik hoop dat iedere Nederlander dit zo langzamerhand ook vindt. Mijn vraag is in hoeverre en wanneer onze minister Schippers van Volksgezondheid haar hersens wil gebruiken en dit ondemocratische en oneerlijke geknoei gaat stoppen. Zij kan toch ook bijscholingscursussen gaan volgen over de privacy van burgers. Zolang zij dit niet doet moet ze stoppen met deze gevaarlijke ontwikkelingen. Zij zou er goed aan doen om nu zo snel als mogelijk keihard op de rem te trappen.
In Almere zijn we al zover dat Agis hier volkomen de baas is en inzicht heeft in alle dossiers. Wie niet in het gelid loopt wordt een afvaller en krijgt het heel moeilijk. Kijk maar hoe afhankelijk onze Zorggroep Almere al is van Agis. Kan iemand mij aantonen dat deze verzekeringsmaatschappij met de macht die zij hier hebben geen inzage hebben in de dossiers van de burgers? Vast en zeker. Zij bepalen welk medicijn een patiënt nodig heeft. En zij bepalen welke goedkoper zijn en schrijven deze voor aan de artsen. En deze lopen gedwee achter deze maatschappij aan omdat dit van de directie moet.