Lezers Schrijven

18 mei 2011 05:00

Bob Fonhof van de Almere Partij reageert op een ingezonden brief van Henk van Beem, die met zijn hond door het centrum wil kunnen lopen. “Als je er woont met een hond, die ik reeds had voor ik verhuisde, moet je wel met je hond door het centrum om bij uitlaatplaatsen te geraken”, schreef hij in deze krant. Fonhof reageert hier weer op.

De rubriek Lezers Schrijven staat open voor Almeerders die willen reageren op het nieuws. Reacties zijn welkom via redactie@almeredezeweek.nl. De brief moet ondertekend zijn met naam en woonwijk. Anonieme brieven worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om brieven te redigeren of in te korten.

Uitwerpselen van honden

In een antwoord op uw ingezonden brief, met betrekking tot het verbod op honden in het stadscentrum, wil ik u allereerst hartelijk bedanken voor uw reactie. Dit alles houdt de discussie voor een beter Almere levendig. Uit uw ingezonden brief maak ik op dat u nog niet zo lang in Almere woont, want u kent de jarenlange discussie over dit onderwerp niet. In het ‘oude’ gedeelte van het centrum, de Passage, lag met grote regelmaat uitwerpselen van honden. Met alle narigheid van dien. Daarom heeft de gemeente deze regel opgesteld: geen honden in het centrum. Er staan borden bij het begin van de winkelstraten. Daar moeten wij ons aan houden. Bovendien vinden honden winkelen helemaal niet zo leuk.
Wat betreft de hondenbelasting, de veiligheid in de stad en de rotzooi op straat, zoals u dat noemt, stel ik vast ik, dat u onze partij niet kent. Dat vind ik jammer. Dit zijn namelijk zaken waarin u de Almere Partij onmiskenbaar ondersteund en daar zijn wij blij mee. Wij werden regelmatig door het college en collega-politici bestempeld als zeurpieten, omdat wij al deze zaken in het belang van de burgers continu op de agenda wilden hebben en deze per sé doorgevoerd wilden zien. Wat de leegstand betreft vindt u ons ook weer. Kijk maar in de Stationsstraat, waar diverse winkels leeg stonden. Deze zijn thans door mijn inzet en de welwillende medewerking van de projectontwikkelaar Corio tot iets moois geworden waar vele kunstenaars en de gemeente zeer blij mee zijn.
Wat de hondenbelasting betreft: die heeft men in 1873 ingevoerd, omdat een hond toen een trekdier was. Vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft men uit oogpunt van diervriendelijkheid besloten dat de hond geen trekdier meer mocht zijn. Wat men toen wel even per ongeluk vergeten was deze belasting te stoppen. Deze wordt tot op de dag van vandaag gebruikt voor allerlei zaken, die niets met hondenbezit te maken hebben. Daar zou u ook eens over moeten mopperen. Wij willen u daarin wel ondersteunen. Hopelijk gaat u ons nu toch wat meer waarderen.

P.S. Als centrumbewoner kunt u voor uw hond een ontheffing krijgen, zodat u toch met uw dier door het centrum kunt wandelen.
Bob Fonhof, Almere Partij