Lezers schrijven

03 december 2008 08:00

Corrie Stolk

Lezers van Almere DEZE WEEK verbazen zich geregeld over de zaken die in Almere gebeuren. Vandaag zijn er reacties op de Bouwmeesterbuurt en de serie overvallen.
Bouwmeesterbuurt

Naar aanleiding van de pagina Kijk op de Wijk over de Bouwmeesterbuurt, zou ik graag duidelijk willen maken, dat er een heel groot verschil is tussen de Bouwmeesterbuurt aan de kant van de Lidl en aan de andere kant van de busbaan. Aan de kant van de Lidl zijn veel sociale huurwoningen, waardoor hier behoorlijk wat mensen wonen, die oorspronkelijk niet uit Nederland komen. Dit heeft zijn weerslag op hoe alles eruit ziet, vaak rommel op straat, b.v. bij de containers bij de Lidl en die vlak bij het gezondheidscentrum is het net een grofvuil stortplaats. Er zijn daar meer tuinen, die wat minder onderhouden worden of volledig bestraat zijn.
In het deel van de andere kant van de busbaan staan vrijwel alleen maar koopwoningen, nog enkele vrije sector huurwoningen(de meesten zijn ondertussen verkocht).
De sociale cohesie is hier behoorlijk groot, in sommige straten wonen nog veel oorspronkelijke bewoners. Ook hier ligt wel eens iets op straat, maar niets in vergelijking met de andere kant.
Wat aan beide zijden gelijk is is het slechte onderhoud van het groen door de gemeente. Er zijn allerlei projecten geweest, maar hier zien we niets van terug. Er zijn informatie avonden geweest, waar aangegeven kon worden, wat de wensen waren voor het Van Eesterenplein. Resultaat, de gemeente doet waar ze zin in heeft en legt alle suggesties naast zich neer. Op de laatste avond kwam de aap uit de mouw, er komt een flat van 8 hoog, waarin ook het gezondheidscentrum komt. Niets leuke speeldingen voor kinderen, geen fontein, geen bankjes om te zitten, ga zo maar door. Zonde van onze tijd, de plannen stonden allang vast. Dit motiveert niet om nog eens naar zo'n avond te gaan.
Positief is, dat we na meer dan 20 jaar eindelijk een soort buurthuis hebben, want al die jaren hadden we niets voor jongeren of ouderen.
Ik woon hier met veel plezier in een eengezinswoning met een grote tuin, de kavels zijn in deze oudere wijk veel groter dan in de nieuwere wijken. De bomen zijn lekker groot. Kinderen kunnen hier heerlijk op een speelveld tussen de woningen spelen (waar jammer genoeg wel e.e.a verwijderd is door de gemeente, zelfs de bankjes, waar ouders op konden zitten, als de kleine kinderen in de zandbak speelden.)

Politie moet boeven vangen

Schandalig, die campagne Stop Overvallen (Almere DEZE WEEK, 26 november, pagina 3, red.). Die richt zich namelijk op burgers en winkeliers, alsof die er veel aan kunnen doen dat zij overvallen worden. Het is juist politie en justitie die eindelijk eens wat moeten doen. Boeven vangen en opsluiten, bijvoorbeeld. En vooral de politiek moet eindelijk eens wat doen tegen criminaliteit, door te zorgen voor goede wetten tegen draaideurcriminelen en door criminelen het land uit te zetten. Deze campagne kost alleen maar weer heel veel belastinggeld.
Oh, wacht. Ik snap het al. Stom van me. Het is natuurlijk gewoon de bedoeling dat burgers en ondernemers voor eigen rechter gaan spelen. Lekker goedkoop. Vandaar die campagne. Vandaar dat politie, justitie en vooral de politiek verder nauwelijks wat doet tegen criminaliteit.
Dr. W.J.P. van Kesteren, NCD Almere