Lezers schrijven

12 november 2008 08:00

Artikelen die in Almere DEZE WEEK verschijnen, roepen vaak op tot actie. Een aantal lezers klom in de pen en reageerde. Een inspecteur van de GGD schreef over wat in sommige wandelgangen 'de tongpiercing-affaire' wordt genoemd.


Controle van GGD

Als inwoner van Almere wil ik beroepsmatig reageren op het artikel in uw nummer van 29 oktober jl. Een onthutste moeder doet haar verhaal over haar 14-jarige dochter die 'zomaar' een tongpiercing heeft gekregen in een piercingstudio zonder toestemming van de ouders.
Ik ben inspecteur bij een GGD en controleer derhalve alle tattoo- en piercingstudio's, schoonheidssalons die aan PMU (Permanente Make Up) doen en juweliers die oorgaatjes prikken in het bovenste vlakke deel van het oor in Amsterdam. Landelijk zijn alle studio's sinds 1 juni 2007 verplicht om een vergunning te hebben. De vergunning wordt verleend door de gemeentelijke of regionale GGD, namens de minister van VWS. De eigenaar van een studio moet de hygiënerichtlijnen van het LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) kennen (in dit geval de piercingrichtlijnen) en toepassen. Op het moment dat er een aanvraag voor een (betaalde) vergunning is gedaan en de inspectie plaatsvindt moet er een klant zijn waarbij de handeling wordt uitgevoerd. De GGD let dus op de medische hygiëne (richtlijnen) en de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) voert het sanctiebeleid uit.
Het is waar dat bij 12 tot 16 jarigen een piercing of tattoo mag worden gezet. Dit is een politiek besluit geweest.
Een piercing of tattoo mag uitsluitend en alleen in bijzijn van en wettelijke vertegenwoordiger worden gezet!!
Een briefje of een telefoontje naar de ouders is VOLSTREKT niet toegestaan. Ook een oom, tante, broer of zus mag niet mee. De piercer is dus flink in de fout gegaan, aangenomen dat dit een piercer is met een vergunning.
Het invullen van een toestemmingsformulier (informed consent) en het vragen van een legitimatie is zeer gewenst en niet verplicht. Het is wel heel verstandig om het formulier in te laten vullen omdat hier enkele vragen over mogelijke aandoeningen (allergie, diabetes etc) op staan en het is tevens een bewijs. Vele piercers of tatoeëerders geven een kopie mee en vragen altijd een legitimatie. Er ouder uitzien dan de werkelijke leeftijd komt natuurlijk heel veel voor. .
Dat het meisje een formulier heeft ingevuld houdt dus in dat het formulier er moet zijn, tenzij men het heeft verscheurd. Hoe is er betaald? Contant of per giro (bewijs?). Is er een schriftelijke nazorginstructie meegegeven (verplicht). Is er een terugkomdag afgesproken omdat de tong op kan zwellen en er een langer staafje in is geplaatst, wat er later weer wordt uitgehaald. Dit wordt dan vervangen door de definitieve piercing. Allemaal zaken die een goede piercer doet.
Wat kan mevrouw volgens de wetgeving doen. Het voorval melden aan de meldkamer van de VWA (0900 0488, 24 uur per dag, 7 dagen per week.) Zij kan ook bellen of direct een brief schrijven of mail sturen aan de GGD Flevoland (in Almere of Lelystad). Na bellen moet dit altijd schriftelijk worden bevestigd en het wordt natuurlijk zorgvuldig behandeld. Het voorval beschrijven en mogelijk nog een foto nemen van de tongpiercing (was dat haar foto in de krant?). De studio noemen en ook zoveel mogelijk getuigen (vriendin).

Wat er dan gaat gebeuren is dat de verpleegkundige of arts van de GGD op korte termijn bij de bewuste studio gaat informeren of de dochter er is geweest. Wordt er bekend dan kan er een aanzegging tot sluiting worden gedaan. Dit is sinds de invoering van de wet al meerdere malen gebeurd. Er mag dan wel weer een aanvraag voor een vergunning worden gedaan maar deze moet opnieuw worden betaald (enkele) honderden euri. Informatie over richtlijnen kan iedereen vinden op www.ggdkennisnet.nl/lchv.
Albert Boonstra

Een korte reactie op het artikel op de wijkpagina, Landgoederenbuurt, volgde ook. Daarin stelde Arie verweij, actieve buurtbewoner, een en ander aan de kaak. Hij vond namelijk dat de gemeente moet waarmaken wat ze beloofd hebben. "Voor het groenbeheer zou extra geld komen, maar degene die dat beloofde zit er nu niet meer en nu zijn ze het 'vergeten'…(…) en ik geloof niet dat wij op het prioriteitenlijstje voorkomen, maar (…) speeltoestellen zijn weggehaald en er is niets voor teruggekomen. Blijkbaar heeft de gemeente geen geld gereserveerd hiervoor."
Lezer Kees reageerde:

Geld

De gemeente laat wel meer liggen Weten jullie waar dat aan ligt? Te weinig geld voor de gemeenschap en te veel geld voor al die ambtenaren?
Kees
En een trotse vader Paul wenst zijn zoon Robbert succes in zijn meubelmakerij.

Succes!

Heel veel succes, we zijn er trots op dat jij mijn levenswerk wilt voortzetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de volgende 35 jaar ook net zo goed zullen gaan verlopen.
Paul