Lezers schrijven

19 november 2008 08:00

Deze week een reactie op het plan van burgemeester Jorritsma op de gewelddadige overvallen van de laatste tijd, en een opmerking op de voorkeuren van woningcorporaties en natuurverenigingen voor de Waterschapsverkiezingen. Bestuurslid van de ChristenUnie Jelte Hoving vindt deze voorkeursuitspraken onjuist. Lezers van Almere DEZE WEEK raken soms in vuur en vlam óf ronduit geïrriteerd. Hoe dan ook, hieronder tevens een vlammend betoog over de onzin van de Waterschapsverkiezingen.


Trap na

Het is walgelijk dat onze burgemeester Jorritsma de gewelddadige overvallen wil aanpakken door te pleiten voor supermarkten zonder contant geld. Dat is niet alleen lastig voor de klanten, maar zo krijgen ook nog eens de winkeliers de schuld van de overvallen. Hadden ze maar geen contant geld in huis moeten hebben! Het moet juist omgekeerd. Niet de supermarkten en hun klanten moeten worden aangepakt, maar de politie moet eindelijk eens boeven gaan vangen. Jorritsma is toch hoofd van de politie? Zij moet juist zorgen voor meer toezicht en voor aanpak van de criminelen. Zij moet er juist voor pleiten dat veelplegers eindelijk eens het land worden uitgezet. Maar het is afschuwelijk om als winkelier met veel geweld overvallen te worden, en daarna ook nog eens een trap na te krijgen van je eigen burgemeester.
Dr. W.J.P. van Kesteren, namens NCD Almere
Stemadviezen onjuist!

De stembussen voor de Waterschapsverkiezingen zijn geopend. Er valt te kiezen uit allerlei groeperingen die op enigerlei wijze belang hebben bij de taken van het Waterschap. De lijsten waar uit gekozen kan worden, vertegenwoordigen specifieke of algemenere belangen. Er is bijvoorbeeld een lijst voor agrariërs, een partij voor de dieren, maar er zijn ook algemenere politieke partijen. Wat mij opvalt is dat woningcorporaties en Natuurmonumenten deze dagen oproepen om op een door hen uitgekozen lijst te stemmen. Via de radio roept Natuurmonumenten op om de boswachter te steunen door op een specifieke lijst te stemmen, maar ook woningcorporaties geven hun huurders schriftelijk een stemadvies voor een bepaalde lijst. Volgens mij bewijzen deze organisaties hiermee hun leden geen dienst, omdat het politieke landschap laat zien dat meerdere partijen de belangen van de natuur willen dienen. Net zo goed als meerdere partijen de kosten voor de inwoners laag willen houden. Als de Dijkgraaf, die toch echt wel verstand van water heeft, een voorkeur voor een Lijst bij de waterschapsverkiezingen uit zou spreken zou Nederland te klein zijn.
Nu woningcorporaties en Natuurmomumenten dat doen lijkt er niets aan de hand, maar ik geloof niet dat ze daarvoor zijn opgericht. Laat de deelnemende partijen zelf reclame maken, dan heeft u iets te kiezen.
Jelte Hoving
Bestuurslid ChristenUnie Flevoland en lid van Natuurmonumenten
Wie stemt er nog?

Sorry hoor, maar die stembiljetten voor de Waterschapsverkiezingen gaan in mijn huishouden direct bij het oud papier. Laten ze dit maar in Den Haag regelen. Wat een wassen neus, zo'n verkiezingsrondje. Een schijndemocratie.
Bram M.
Waterschapsonzin

Het is volstrekt onduidelijk waarom de besturen van de ongetwijfeld zeer belangrijke waterschappen uit politici zouden moeten bestaan. Sterker nog, het lijkt me desastreus voor de besluitvorming als de politiek daarbij een rol gaat spelen.
Het eindeloze gesteggel over de aanleg van de Zuiderzeelijn is een afschuwwekkend voorbeeld van de machteloosheid van de politiek inzake doelmatige en rechtvaardige besluiten in infrastructurele zaken.
Steeds weer blijkt de politieke besluitvorming geen draagvlak te bieden voor krachtdadig, efficiënt en gedegen besturen. Parlement en gemeentebesturen leveren nooit de benodigde vakmensen die is staat zijn problemen te evalueren en op te lossen. Ze functioneren slechts als aanjagers van de miljarden verslindende adviessector, die méér kost dan de aangedragen oplossingen. En als de politiek dan eindelijk een budget heeft gereserveerd voor een adequate OV-railverbinding naar de noordelijke provincies (en Noord-Duitsland) waar ze al een halve eeuw het aardgas leveren en waar de Nederlandse economie op drijft, bestaat een nieuwbakken CDA-minister de pot hiervoor te verteren aan, jawel: de infrastructuur van de randstad!
Het kredietcrisis-beleid illustreert eens te meer dat noodzakelijke en ingrijpende besluiten genomen kunnen worden door ministers, zonder politieke tussenkomst van het parlement.
Nee, het stemmen voor politieke baantjes in de waterschappen is onzin en leidt alleen maar tot vertraging en kostenverhoging. Ik voorzie dat nog méér politici tot niets dan verdere kostenverhoging en minder effectief bestuur leidt. Ik weiger mijn stem hiervoor te lenen. Eénmaal per vier jaar stemmen voor een democratische regering moet genoeg zijn. Laat 'Den Haag' en de provinciebesturen maar verantwoordelijk zijn voor de benoeming van de juiste specialisten in de waterschappen. Ditmaal pas ik!
Pieter Floor