Lichte daling alcohol in het verkeer Vooral beginnend bestuurders met glaasje op beboet

31 augustus 2009 06:14

FLEVOLAND - In Flevoland is het aantal bestuurders onder invloed van alcohol in 2008 gedaald van 2,8 naar 2,0 procent. Hiermee zit Flevoland voor het derde achtereenvolgende jaar onder het landelijk gemiddelde van 2,9 procent. Het percentage beginnend bestuurders onder invloed van alcohol daarentegen is in Flevoland gestegen van 2,9 naar 4,0 procent.


Jaarlijks voert Rijkswaterstaat het onderzoek Rijden Onder Invloed (ROI) uit. Aan dit onderzoek werken alle 25 politiekorpsen mee. De controles worden gehouden in de weekeindnachten. Landelijk is in 2008 het percentage bestuurders met alcohol verder afgenomen. Een hoger percentage (93,2 procent) dan voorheen zat nuchter achter het stuur en blies minder dan 0,2 promille. In 2000 lag dat nog op 90,2 procent. Toch nemen vooral beginnende bestuurders nog steeds grote risico's door met alcohol achter het stuur te stappen. Niet minder dan één op de twintig (4,8 procent) van hen overschrijdt de limiet van 0,2 promille. Tussen 2 en 4 uur van de vrijdagnacht blaast maar liefst 11,3 procent van de beginnende bestuurders een te hoog promillage.

Beginnend bestuurder

Omdat beginnende bestuurders een verhoogd ongevalrisico hebben, geldt voor deze groep sinds januari 2006 een alcohollimiet van 0,2 promille. Iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft is een beginnende bestuurder. Landelijk ligt het aandeel van 4,8 procent drankrijders onder beginnende bestuurders in 2008 lager dan in 2007, toen het 5,2 procent bedroeg.
Om het relatief hoge aandeel overtreders onder de beginnende bestuurders terug te dringen is per 1 oktober 2008 de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol ingevoerd. Dit is een verplichte cursus van twee dagdelen voor beginnende bestuurders met een alcoholpromillage tussen 0,5 en 0,8. De kosten komen voor rekening van de cursisten.

Alcoholbestuurders

In Flevoland is het percentage 'alcoholbestuurders' onder de beginnende bestuurders gestegen van 2,9 naar 4,0 procent. Politie Flevoland zal - samen met de andere verkeersveiligheidspartners in Flevoland - kijken of hier een specifieke oorzaak voor aan te wijzen is en of er gerichte acties mogelijk zijn om het aantal drankrijders onder de beginnende bestuurders terug te dringen,.

Zware drinkers

Het aandeel zware drinkers (meer dan 1,3 promille) is nagenoeg gelijk gebleven. Het percentage zware drinkers ligt al jarenlang op hetzelfde niveau (ca. 0,4 procent). Zware drinkers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de alcoholgerelateerde ongevallen. Voor deze categorie bereidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat het alcoholslotprogramma voor. Het alcoholslot is een startonderbreker. Het kabinet wil zware alcoholovertreders het alcoholslotprogramma twee jaar opleggen. De kosten zijn voor eigen rekening. Het wetsvoorstel is maart 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden.