Lichte daling Onroerend Zaakbelasting in 2010

03 november 2009 11:44

ALMERE - De lokale heffingen stijgen nauwelijks in 2010. De OZB daalt in het komend jaar zelfs met bijna een half procent. Dat blijkt uit de najaarsnota die het college van Burgemeester en Wethouders donderdag 15 oktober aan de gemeenteraad van Almere heeft aangeboden.


Wat dit betekent voor de Almeerders, is in januari terug te zien op de combinatieaanslag per huishouden.
Door de beperkte prijsstijgingen gaan ook de belastingen minder snel omhoog. De lokale heffingen voor 2010 zien er daardoor gunstig uit. De afvalstoffenheffing stijgt heel licht met 0,25 procent. De rioolbelasting gaat weliswaar met 1,35 procent omhoog, maar zoals vorig jaar al aangegeven, een deel daarvan wordt gespaard voor de noodzakelijke vervanging van het riool.
Vorig jaar was ook afgesproken dat de Onroerende Zaak belasting (OZB) jaarlijks zou stijgen met 1 procent per jaar, bovenop de inflatie, ten behoeve van het beheer en onderhoud. In 2009 was de inflatie minder dan gedacht. Om dat weer te corrigeren daalt de OZB in 2010 met 0,45 procent.