Lokale Staat van het Onderwijs 2010/2011 verschenen

30 november 2011 06:00

STAD CENTRUM - De nieuwste resultaten en kwaliteitsgegevens van het onderwijs in Almere zijn beschikbaar. De tweede ‘Lokale Staat van het Onderwijs in Almere’, waarin te lezen is hoe het gaat met het onderwijs in Almere, is verschenen. Een Lokale Staat die uitgebreider en transparanter is dan de vorige.


De bereikte onderwijsresultaten en de kwaliteitsgegevens zijn met dit rapport voor iedereen beschikbaar en toegankelijk. De gemeente vindt het belangrijk dat de feiten over de kwaliteit van het onderwijs duidelijk, toegankelijk en vindbaar zijn voor iedereen. Wethouder René Peeters: “Goed dat personeel, scholen, schoolbesturen nu eensgezind werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn al flinke resultaten geboekt, maar we zijn er nog niet. We zetten de komende jaren de verbetering van de onderwijskwaliteit met kracht door.”

Verbeteringen

Per deelprogramma wordt in de Lokale Staat uitgelegd waar de successen geboekt zijn en waar moet nog hard op moet worden ingezet. Zo zijn er op een aantal terreinen al goede verbeteringen zichtbaar.
Zeven zwakke scholen zijn niet langer zwak meer. Deze scholen, waarvan zes scholen vanuit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) deelnemen aan het verbetertraject ‘Scholen die ertoe doen!’, hebben per 1 september 2011 weer een basisarrangement ontvangen. Hiermee is de doelstelling voor 2011 gehaald. Ook bij de voorschoolse educatie gaat het de goede kant op. Het bereik van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderopvang is gestegen tot 97 procent in 2010. De vroegschoolse educatie op de basisscholen blijft nog sterk achter bij het landelijk beeld.
Vanuit de LEA wordt extra geïnvesteerd in de taalprestaties, omdat de woordenschat in het basisonderwijs ruim onder het landelijk gemiddelde ligt en ook op begrijpend lezen wordt in een aantal groepen laag gescoord.
Meer informatie over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is te vinden op www.leaplusalmere.nl.