Lokale steunmaatregelen voor cultuursector Almere

01 april 2020 00:00

ALMERE – De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in heel Nederland en ook in Almere. Er is geen enkele cultuurpartner die niet getroffen is. Van de theaters tot de zzp'er die kunstlessen geeft op school. "Hoe lang de crisis duurt en wat de werkelijke impact voor de Almeerse cultuursector zal zijn, kunnen we nu nog niet overzien. Duidelijk is in ieder geval dat de sector hulp nodig heeft", aldus de gemeente Almere.

"Juist in zware tijden is het belang van kunst en cultuur extra groot en ik wil dan ook graag een groot compliment geven aan de hele cultuursector. Want hoewel de gevolgen voor de hele sector tot grote zorgen leiden, zien we online ontzettend veel creatieve oplossingen verschijnen om het publiek toch te blijven bedienen met kunst en cultuur. Dat is geweldig om te zien en een groot compliment waard", aldus cultuurwethouder Hilde van Garderen. "Ik wens iedereen in de cultuursector de komende periode veel sterkte en blijf, samen met hun contactpersoon bij het team kunst en cultuur van gemeente Almere, graag met iedereen in contact."

Samen met Cultuurfonds Almere inventariseert de gemeente Almere de gevolgen voor de Almeerse cultuursector. "Hoe scherper we de gevolgen in beeld hebben hoe beter we hierop kunnen reageren met gepaste maatregelen."

Coulancemaatregelen

Iedereen die werkzaam is in de cultuursector kan via info@cultuurfondsalmere.nl of bij het team cultuur van de gemeente Almere aangeven waar zij tegenaan lopen. "Vanuit Almere, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere."

Lokale maatregelen

Een overzicht van de maatregelen die de gemeente Almere in ieder geval neemt:

Prestatie-eisen

Wanneer culturele instellingen als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunnen voldoen aan de aan subsidie verbonden prestatie-eisen, zal dit geen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van d coronamaatregelen.

Aanvulling voorschot subsidie

Culturele instellingen die door de maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kan de gemeente op dit moment tegemoetkomen door indien gewenst het verleende voorschot van de subsidie op korte termijn aan te vullen tot 100%.

Deadline jaarverantwoording

De deadline voor het indienen van de jaarverantwoording 2019 wordt verschoven naar 1 juni 2020. Indien dit ook dit niet haalbaar blijkt verzoekt de gemeente culturele instellingen om contact op te nemen met de afdeling cultuur.

Op de websites van de gemeente Almere en het Cultuurfonds Almerestaat een overzicht van de algemene maatregelen die het kabinet genomen heeft voor ZZP-ers en het MKB en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden in Almere en Flevoland.

Ook de grote zaal van KAF is voorlopig leeg. (Foto: Patrick Meis)