‘Beter Benutten’ moet files verminderen

04 januari 2012 06:00

ALMERE - Samen met het rijk, de gemeenten Almere en Lelystad en het bedrijfsleven heeft de provincie Flevoland de afgelopen maanden gewerkt aan de Flevolandse inbreng in het kader van het Rijksprogramma Beter Benutten. De projecten die in het programma zijn opgenomen moeten landelijk het aantal files met 20 tot 30 procent verminderen.


“Het is voor Flevoland een heel mooi resultaat dat het rijk 22 miljoen investeert om knelpunten in Flevoland op te lossen”, aldus gedeputeerde Lodders. In het halfjaarlijkse overleg met het rijk zijn afspraken gemaakt over het definitieve pakket en is een toezegging gedaan voor de rijksbijdrage. Het Rijk investeert iets meer dan 22 miljoen in Flevoland (inclusief Flevokust). De regio zelf zal ruim 130 miljoen investeren, waarvan 129 miljoen euro in Flevokust.
Over de realisatie van de multimodale overslaghaven Flevokust lopen nog gesprekken tussen provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze gaan over de aard van de invulling van het project.
Gedeputeerde Lodders: “Het is jammer dat een belangrijk voorstel uit de regio het niet heeft gehaald: de ombouw van vluchtstroken naar spitsstroken op de A27 tussen de Waterlandseweg en aansluiting op de A1 bij Eemnes. Dit is echt een knelpunt voor onze regio dat prima in het programma zou passen. Ik ga zeker kijken hoe we dit toch bij het rijk op de agenda kunnen houden.
In Flevoland kunnen de volgende projecten de komende jaren uitgevoerd worden:
1)   Extra rijstrook afslag A6 Lelystad Zuid
2)   Betere aansluiting Waterlandseweg op de A27
3)   Verbeteren aansluiting afslag S105 (Spectrumdreef) op de A6
4)   Aanstellen verkeersmanager die kijkt hoe bestaande wegen efficiënter kunnen worden gebruikt
5)   Het versneld mogelijk maken van de multimodale overslaghaven Flevokust