Maak aanspraak op Flevolandse kunstbeurs

26 mei 2010 06:44

FLEVOLAND - Jonge aankomende kunstenaars uit Flevoland tot 30 jaar kunnen nog tot 1 juni een aanvraag indienen voor een beurs uit het Han Lammers Fonds. Jaarlijks wordt er één beurs van maximaal 2.500 euro beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld een muziekinstrument, bijdrage in een vervolgopleiding of een expositie.


Het Han Lammers Fonds is opgericht ter gelegenheid van het vertrek van de eerste Commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland, de heer J.C.J. Lammers, en geeft ondersteuning aan jonge kunstenaars in Flevoland. In 2009 werd een beurs beschikbaar gesteld voor een orgelstudie.
Mensen die bezig zijn met hun ontwikkeling als kunstenaar, denken dat hun toekomst ligt in de kunstbeoefening en daarmee beroepsmatig bezig willen zijn kunnen een beroep doen op het Han Lammers Fonds. Vereist is wonen in Flevoland. Een aanvraagformulier is te vinden op www.flevoland.nl. Het aanvraagformulier dient vóór 1 juni te worden ingediend. De beursuitreiking vindt plaats in september 2010.