Matching Talents koppelt vrijwilliger aan Almeerse jongere

06 september 2009 07:00

ALMERE - Het mentorproject Matching Talents van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) koppelt een vrijwillige coach aan een jongere in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Jongeren en 'geslaagden' ontmoeten elkaar om zo (school)uitval te voorkomen.


De naam is ontstaan vanuit het oogpunt dat beide partijen, jongeren en coaches, veel kunnen halen uit de relatie die ze samen opbouwen. De gedachte is: Talent wordt ingezet voor een ander Talent. Met dit project moeten de kansen van jongeren vergroot worden zodat ze een goede start kunnen maken in de maatschappij.
Projectcoordinator Matching Talents Aranka Verheugd: "We zijn in september vorig jaar met Matching Talents gestart en hebben nu zo'n vijftig coaches voor jongeren die sociaal-emotioneel begeleid worden. Voor bijvoorbeeld hun studie, in praktische planning, of bij de oriëntatie op een opleiding of beroep."
Verheugd benadrukt dat het géén hulpverlenerstraject is, maar dat het gaat om jongeren die ambitie hebben en kansen die nu te weinig worden benut. "De coach hoeft soms alleen een luisterend oor te bieden, en staat helemaal los van bijvoorbeeld een mentor of decaan van school. Soms hebben ouders of een mentor geen grip op de jongere en kan een coach de dingen bekijken vanuit een andere invalshoek. Dat werkt soms."
Met dit project moet kracht van de jongere naar boven gehaald worden. "Daarnaast hopen we hiermee het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen", aldus Verheugd. "Die is in Almere heel groot, maar nu gelukkig aan het dalen."
Matching Talents is een samenwerkingsverband van de VMCA met scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.
Voor meer informatie: www.vmca.nl of mail a.verheugd@vmca.nl of bel 036-5346027.