Meer dan honderd snelheidsovertredingen in woonwijk

27 februari 2010 08:00

MUZIEKWIJK - De politie heeft afgelopen week in drie dagen meer dan honderd automobilisten bekeurd wegens een snelheidsovertreding op de Annie M.G. Schmidtweg. De controles werden gehouden in het kader van het project Subjectieve Verkeersonveiligheid.


Het project Subjectieve Verkeersonveiligheid op de Annie M.G. Schmidtweg is opgezet omdat de omwonenden zich daar niet veilig voelen in het verkeer. Metingen hadden al uitgewezen dat er op deze weg, die in een 30 kilometer-zone ligt, vaak te snel gereden wordt. Het project is begin januari gestart met een aandachtsvestiging via de media en een waarschuwingsweek, die in verband met het slechte weer met een aantal weken verlengd is. Deze week is het TSV - onderdeel van het VerkeersTeam Flevoland - begonnen met daadwerkelijke controles.
De controles werden uitgevoerd op verschillende locaties op de Annie M.G. Schmidtweg en op verschillende tijdstippen van de dag. Bij de controles op maandag, dinsdag en woensdag kregen in totaal 121 automobilisten een bekeuring. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 59 kilometer per uur.
Zoals ook bij andere projecten Subjectieve Verkeersonveiligheid bleek ook hier dat de overtreders veelal de bewoners van de wijk zelf zijn. In de komende weken zullen de controles onverminderd worden voortgezet met als doel de snelheden in deze straat omlaag te brengen.