Meer dan twintig aanbieders huishoudelijke hulp

19 oktober 2011 05:00

ALMERE - De aanbesteding van de huishoudelijke hulp voor 2012 is afgerond. Bij de aanbesteding hebben zich 21 organisaties gemeld. Al deze organisaties kunnen dus de gewenste kwaliteit van huishoudelijke hulp in natura kunnen leveren. De organisaties zijn akkoord met de door de gemeente vastgestelde tarieven. Zij worden hiermee toegelaten als aanbieder van huishoudelijke hulp in Almere.Hulp bij het huishouden is onder andere het bieden van ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het huishouden. De gemeente Almere heeft de huishoudelijke hulp in twee aparte onderdelen aanbesteed, HH1 en HH2. Bij HH1 gaat het om ‘eenvoudige’ huishoudelijke werkzaamheden waarbij de klant in staat is om de hulp aan te sturen. Het betreft schoonmaakwerkzaamheden. Bij HH2 gaat het verder dan de ‘eenvoudige’ huishoudelijke werkzaamheden en voert de hulp ook de regie over het huishouden.

Zorgvuldig

Hoewel de gemeente de mogelijkheid had de huidige contracten te verlengen, is er voor gekozen zorgvuldig om te gaan met de budgetten en het tarief aan te passen. De gemeente heeft de tarieven voor deze huishoudelijke hulp daarmee verlaagd tot de marktconforme tarieven van 18 euro per uur (HH1) en 23 euro per uur (HH2). De 21 organisaties gaan in 2012 de huishoudelijke hulp verzorgen voor de inwoners van Almere die een Wmo-indicatie hebben voor huishoudelijke hulp. (en mogelijk ook in 2013)
Voor de huidige klanten van de organisaties die nu al huishoudelijke hulp aanbieden hoeft er niets te veranderen. Zij blijven hun bekende huishoudelijke hulp houden. Voor klanten van de organisaties die zich niet meer hebben gemeld of alleen maar type HH2 gaan leveren, wordt in overleg met klanten en hun huidige aanbieders van hulp bij huishouden nieuwe organisaties en bijbehorende hulpen gezocht.
De 21 organisaties die zich hebben ingeschreven bieden zorg in natura. Na een indicatie voor huishoudelijke hulp mogen klanten zelf bepalen van welke aanbieder ze gebruik willen maken. De komende weken worden met de organisaties contracten getekend. Daarna ontvangen die klanten waar het betrekking op heeft van de gemeente een brief met meer informatie. Voor klanten met een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp verandert er niets.