Meer maatschappelijke en commerciële voorzieningen in Indische Buurt

07 maart 2012 06:00

INDISCHE BUURT – De gemeente houdt dinsdag 27 maart een informatiebijeenkomst over de Indische Buurt. Dit wordt gehouden in het Montessori Lyceum Flevoland aan de Ambonstraat 5 van 16.30 tot 20.30 uur.


Al in 2009 bleek de verhouding tussen woningen en bedrijven in de Indische Buurt bijgesteld te moeten worden. Tevens bleek dat de ambities van nu niet meer sporen met de ambities van het Ontwikkelingsplan 2002. De crisis heeft dit versterkt. De behoefte van de markt komt niet meer overeen met de ambities uit het Ontwikkelingsplan. Het voorziene kantoren- en appartementenprogramma is niet meer realistisch, terwijl de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg en religieuze voorzieningen) en commerciële voorzieningen (detailhandel en horeca) veel groter is geworden.

Nieuwe toekomstvisie

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe toekomstvisie voor de Indische Buurt vast te stellen. Hiermee krijgt de markt de ruimte om zelf invulling te geven aan het gebied zonder restricties aan minimale percentages woningbouw en maximale percentages bedrijvigheid per kavel. De gemeentelijke regels voor marktpartijen in dit gebied worden aanzienlijk verminderd en vereenvoudigd.
De Indische Buurt ligt in Almere Buiten tussen het Stadspark de Evenaar en de spoorlijn Almere-Lelystad.