Meer mensen uit uitkering

04 mei 2011 05:00

ALMERE - De inspanningen op het gebied van re-integratie werpen hun vruchten af. Want ondanks de crisis is het de gemeente gelukt meer mensen uit een uitkering te laten stromen. Dat blijkt uit de evaluatie van het re-integratiebeleid 2009-2010, die de gemeente Almere heeft uitgevoerd in samenwerking met TNO. Trajecten die Almere inzet om mensen aan het werk te helpen, hebben duidelijk zin blijkt uit de analyse van TNO.


Het aantal uitkeringen Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren is de afgelopen twee jaar sterk gegroeid. De gevolgen van de crisis zijn zichtbaar. De doelgroep jongeren neemt een opvallend hoog percentage voor zijn rekening (83 procent). Vanwege het hoge aantal jongeren in Almere vertoont de stad hierdoor qua uitkeringsdichtheid een sterkere stijging dan het landelijk gemiddelde.

Positieve resultaten

Ondanks de crisis zijn er in Almere toch goede resultaten geboekt, in vergelijking met een aantal andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Hoewel de ambities niet zijn gehaald, scoort Almere qua uitkeringsdichtheid eind 2010 wel beter dan het gemiddelde. Het resultaat van de inspanningen is positief.
Het college wil de aanbevelingen uit het TNO-rapport overnemen. Dat houdt in dat de bemiddeling vanuit het werkgeversserviceteam voortgezet moet worden en ingezet moet worden op elkaar versterkende combinaties.