Meerderheid Almeerders zeer tevreden over eigen woning

22 februari 2012 06:00

ALMERE - In Almere wonen de meeste mensen zeer tevreden. Dit bleek uit het nieuwe Woononderzoek Almere 2011. Dit onderzoek geeft een uitvoerig beeld van de huidige Almeerse woonwensen en verhuisstromen.


In Almere Haven is de tevredenheid met de woning zelfs bovengemiddeld. Er is onder Almeerders grote interesse in zelfbouw: ruim één op de tien huishoudens is serieus geïnteresseerd. Het Homeruskwartier in Almere Poort wordt het meest genoemd als voorkeurswijk bij een verhuiswens. Zelfbouw blijkt een passende vervolgstap in de wooncarrière van een belangrijk deel van de Almeerders en huishoudens van buiten de stad te vormen. Het aantal mensen van buiten Almere dat in een zelfbouwwoning woont is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Particulier opdrachtgeverschap slaagt er in om een grote draagkrachtige verhuisstroom aan te trekken.
In 2011 heeft de gemeente een groot aantal bewoners benaderd met vragen over hun woonsituatie, woontevredenheid en verhuiswensen. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de woningcorporaties Ymere, GoedeStede en De Alliantie. Ruim achtduizend Almeerders deden mee aan de enquête.