Meeresteinkade wordt wandel- en fietspromenade

13 mei 2010 07:00

STAD CENTRUM - De Meeresteinkade krijgt een facelift. Het fiets- en voetpad dat aan de achterzijde van het Flevoziekenhuis ligt langs de Stadswetering, wordt gedurende drie weken vanaf de ziekenhuisbrug in Filmwijk tot de kruising met het fietspad aan de Hospitaaldreef opnieuw geasfalteerd en bestraat.


Voor zowel fietsers als voetgangers is een omleidingroute ingesteld via de Judy Garlandbrug. Deze wordt ter plaatse met borden aangegeven. Op 30 mei is dit gedeelte van de wandel- en fietspromenade gereed.

Flinke opknapbeurt

De opknapbeurt van de Meeresteinkade, langs de Stadwetering, is een onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte rondom het Flevoziekenhuis. De nieuwe vleugel van het ziekenhuis is inmiddels in gebruik genomen. Nu start de gemeente met het aanpakken van de ruimte er omheen.
Vanaf 10 mei wordt deze kade van de ziekenhuisbrug tot de kruising Hospitaaldreef onder handen genomen. Vervolgens wordt de kade achter het ziekenhuis aangepakt. Ook hier komt een ruim opgezette wandel- en fietspromenade. De Meeresteinkade wordt 5,40 breed, waardoor deze kan functioneren als een combinatie van een autoluwe weg - fietsverbinding (bestemmingsverkeer voor het ziekenhuis bijvoorbeeld).
Eind juli is de Meeresteinkade in zijn geheel gereed, waardoor er een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers ontstaat tussen Filmwijk en het stadscentrum van Almere via de ziekenhuisbrug- Meeresteinkade- Esplanade.