Meeste lammetjes gered van slacht

03 september 2020 15:20

ALMERE – Door een samenwerking tussen de Partij voor de Dieren Almere en Stichting DierenNoodhulp Flevoland zijn meer dan 80 ramlammetjes uit Almere gered van de slacht. De jonge dieren zijn opgehaald en ondergebracht op een quarantaineweide waar ze verzorging krijgen en een plaats vinden in adoptiekuddes.

Onlangs werden de lammeren als 'karkas en vleespakket' te koop aangeboden omdat er in de kudde van Stad en Natuur Almere geen plaats zou zijn voor rammen, maar alleen voor vrouwelijke dieren.

Eisen

Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Almere: "Met deze reddingsactie hebben we heel veel jonge dieren kunnen redden uit het systeem van jaarlijkse fok, geboorte en slacht. Maar het systeem zelf deugt niet. Daarom willen we ook dat overheden eisen gaan stellen aan het welzijn van dieren bij de inhuur van schaapskuddes voor de begrazing van natuurgebieden en dat er niet gefokt wordt met dieren als de lammetjes niet bij de kudde gehouden kunnen worden. Ook na de lente moeten deze dieren bij de kudde kunnen blijven."

Dreigementen

Niet alle lammetjes die Stichting Stad & Natuur naar de slacht zou laten gaan, konden worden gered. Van de 20 allerjongste dieren (zuiglammeren van 10-14 weken oud) is onbekend wat ermee is gebeurd. Eerder kwamen de lammetjes al in het nieuws omdat er bij de Stichting Stad & Natuur dreigementen waren binnengekomen over de voorgenomen slacht van de lammetjes.

Reactie

Stichting Stad & Natuur Almere laat in een schriftelijke reactie weten: "Zoals elk jaar zijn er dit voorjaar lammeren geboren bij de schaapskudde van Stad & Natuur Almere. Hiervan zijn er dit voorjaar twaalf als dekram geplaatst bij andere kuddes. Daarnaast zijn er zestien ramlammeren van dertien weken en ouder als lokaal lamsvlees verkocht. Via de Partij voor de Dieren Almere zijn vierentachtig lammeren geplaatst op andere plekken. Deze ramlammeren zijn afgelopen weekend in alle rust naar de nieuwe locaties vervoerd. Stad & Natuur verzorgt in opdracht van de gemeente de schapenbegrazing van berenklauw en gras op percelen in Almere Haven en Noorderplassen, met inachtneming van alle wet- en regelgeving, beleid t.a.v. dierenwelzijn en regulier kuddebeheer in Nederland. Stad & Natuur draagt bij aan het instandhouden van het zeldzame schapenras Schoonebeeker heideschaap. Stad & Natuur gaat ervan uit dat de vierentachtig ramlammeren zo een goede bestemming hebben gekregen."

Niet alle lammetjes konden gered worden van de slacht. (Foto: aangeleverd.)