Meldpunt verkeersonveiligheid

10 december 2008 08:00

ALMERE - Bij het Meldpunt Verkeersonveiligheid Oost Nederland van Veilig Verkeer Nederland kunnen Almeerders terecht voor vragen en tips die betrekking hebben op een verkeersonveilige situatie.


Nederland is met jaarlijks 45 verkeersdoden een van de veiligste landen op het gebied van verkeer. Het Europees gemiddelde ligt namelijk op negentig doden. In Nederland zijn er veel organisaties actief om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veilig Verkeer Nederland biedt met het meldpunt bewoners of belangengroepen ondersteuning bij het vinden van verkeersveilige oplossingen. Het is soms knap lastig om de juiste persoon te vinden bij een klacht over verkeersonveiligheid. Veel melders vragen daarvoor advies bij het meldpunt van Veilig Verkeer Nederland in Zutphen. Want bij wie moet je zijn als er veel te hard wordt gereden in je 30-km straat? Op welke manier kan een school de veiligheid van een oversteekplaats verbeteren? Het meldpunt kan adviezen geven over de verkeersinrichting en de stappen die nodig zijn om dat te bereiken.


Verkeersdoden in Flevoland
Vanuit Veilig Verkeer Nederland worden al jaren Verkeerskundig consulenten ingezet voor het opstellen van onafhankelijke verkeerskundige adviezen. De consulenten worden ingezet op het moment dat behoefte is aan een onafhankelijk advies. In Flevoland is VVN recent betrokken bij het overleg voor de Vollenhoverbrug. Samen met de provincie wordt nagedacht en overlegd over verschillende oplossingsvarianten. “In Flevoland waren er in 2007 in totaal vier aanrijdingen met een dodelijke afloop”, laat Leo Dortland, communicatiewoordvoerder van de politie weten. Voor dit jaar zijn er drie verkeersdoden bekend. “Maar, “ benadrukt Dortland, “dat zijn de cijfers tot 15 november van dit jaar.”
Bewoners uit Flevoland kunnen bellen met het Meldpunt Verkeersonveiligheid Oost Nederland: 0900 - 2535456. Of mailen naar: meldpuntoost@vvn.nl. Bellen met de helpdesk kan ook: Miranda Stegeman: 0575 - 545453.
Voor meer informatie: www.veiligverkeernederland.nl.
[IN KADER]

Verkeersdoden per miljoen inwoners in Europa in 2006

Malta         25         Spanje   94
Nederland      45         Slowakije   97
Zweden      49         België      102
Groot Brittannië   53         Tsjechië   104
Denemarken      56         Cuprus   112
Duitsland      62         Hongarije   129
Finland      64         Slovenië   131
Frankrijk      75         Polen   137
Luxemburg      77         Griekenland   149
Ierland         87         Estland   152
Oostenrijk      88         Letland   177
Portugal      92         Litouwen   223
Italië         92         

Gemiddeld   90


Bron: Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2008 Rijkswaterstaat IRTAD - OECD