'Mijn stoep is 60 centimeter verzakt'

25 februari 2009 08:00

DE MARKEN - "Mijn stoep is zeker 60 centimeter verzakt", zegt Giel Stutje van de Sportmark in Almere Haven. "Meerdere keren heb ik al mijn stoep verhoogd, maar wij zitten in onze straat blijkbaar op een vervelende breuk."


Sinds 1979 woont Stutje in Almere. "In Muziekwijk hadden we een kavel gekocht. Met mijn pensioen zijn we naar Haven verhuisd. Nu wonen we al weer vier jaar heel tevreden in Haven." Zijn enige ergernis blijft echter de stoep en de bestrating aan zijn huis die verzakt. Een bekend probleem in Almere, waar vele wijken last hebben van de inklinkende bodem. "Helemaal bij ons aan de Sportmark. Het gekke is dat andere straten, zoals de Redemark weer nergens last van heeft. We zitten blijkbaar op een vervelende breuk."
Elk jaar weer verhoogt Stutje zijn stoep. "Een kostbare zaak! Een straat loopt altijd bol. Het hoogste deel ligt in het midden op het kruispunt. Er is een regel die voorschrijft dat dat hoogste gedeelte van de straat, als leidraad voor de hoogte van de stoep aangehouden moet worden. Die regel geldt duidelijk niet in onze straat." Meerdere malen heeft Stutje met de gemeente contact gezocht over de verzakking. "Maar ze hebben nooit gezegd: laten we de hele straat eens ophogen met stoep en al."

[ IN KADER ]
Reactie van de gemeente:

"We realiseren ons dat de zetting en inklinking van de bodem tot ernstige verzakkingen leidt. Met ingang van dit jaar stelt de gemeente daarom extra geld beschikbaar om de openbare ruimte middels groot onderhoud in woonwijken weer op niveau te brengen. In een meerjarig traject versnellen we het groot onderhoud van 1 maal in de 40 jaar naar 1 maal in de 25 jaar. Tot en met 2012 vallen de volgende wijken onder dit 'groot onderhoud': Stedenwijk-Noord, Waterwijk, De Wierden en een klein deel van de Bouwmeesterbuurt.
Op dit moment staat De Marken inderdaad nog niet op het programma. Maar, we zijn bezig met een aanvulling op het huidige programma.
Daarbij is de ernst van de verzakkingen in de wijken een belangrijk aandachtspunt. Op grond daarvan bepaalt de gemeente of ze wijken eerder of later aan bod laat komen na een inventarisatie van de verzakkingen dit jaar en volgend jaar. Op basis daarvan volgt een programmering voor de periode 2012 - 2015. Wanneer sprake is van een plaatselijk knelpunt, dan kan de gemeente dit eerder oplossen vooruitlopend op het groot onderhoud."