Miljoenennota bevat weinig nieuws voor Flevoland

21 september 2011 05:00

ALMERE - Flevoland is blij dat het kabinet Amsterdam-Almere ziet als een van de drie urgentiegebieden in ons land; regio’s die van groot belang zijn voor de economie. Voor deze gebieden wil het kabinet afspraken maken over de versnelling van lopende en geplande projecten. Om welke projecten het gaat, is nog niet bekend, maar duidelijk is dat het kabinet hier prioriteiten legt. Dat blijkt ook uit het feit dat het ondanks de stevige bezuinigingen zijn investeringsagenda voor dit gebied overeind houdt.


“Het kabinet erkent hiermee de belangrijke positie van Almere in relatie tot de Randstad”, aldus het College van Flevoland. Om de bereikbaarheid op peil te houden, steekt het kabinet veel geld en energie in de infrastructuur. Zo wordt op de hoofdverbindingen in de Randstad de standaard tweemaal vier rijstroken. Verder wil het kabinet de bereikbaarheid rond Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) verbeteren. Uit de Miljoenennota blijkt ook dat het taakstellend budget voor het traject Schiphol-Amsterdam-Almere wordt verhoogd met 190 miljoen euro. Dit is om verbeteringen in het tracé te kunnen financieren. In 2012 wordt daarmee gestart.
In 2012 wordt zoals gepland de Hanzelijn in gebruik genomen. Omdat dit van invloed is op het gebruik van het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OVSAAL) wil het kabinet het Tracébesluit hiervoor in oktober van dit jaar nog vaststellen. De investering van 210 miljoen euro is nu ook daadwerkelijk in de begroting opgenomen.
Het kabinet heeft daarnaast ook geld beschikbaar gesteld om daadwerkelijk te starten met de verbetering van de stedelijke bereikbaarheid van Almere. Het kabinet trekt 47,5 miljoen euro uit voor een eerste fase van de verbetering daarvan.

Toekomst Flevoland

Het kabinet wil minder bestuurslagen. Het wil dat provincies en gemeenten krachtiger met elkaar samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer. Verder wil het kabinet de mogelijke fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in ogenschouw nemen. Het college: “Wij hebben eerder al aangegeven geen directe financiële dan wel inhoudelijke voordelen in het samengaan met Noord-Holland en Utrecht te zien.”