Miljoenentekort voor Almere

15 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE - Op de meerjarenbegroting tot en met 2024 van de gemeente Almere dreigt een tekort van 80 miljoen euro. Het tekort voor 2020 wordt begroot op 13 miljoen euro. Dit heeft wethouder Julius Lindenbergh (VVD) vorige week gemeld in een geheim online-overleg met de fractievoorzitters.

De wethouder bracht dit als een voorwaarschuwing aan de fractievoorzitters omdat er nog wel slagen om de arm zijn, maar zoals de zaken er nu voorstaan kijkt de gemeente aan tegen een tekort van 13 miljoen in 2020. Het is onduidelijk of de meicirculaire van de rijksoverheid daarin al is meegenomen. Die circulaire kan ook grote effecten hebben op het huishoudboekje van de gemeente. Als de rijksoverheid minder geld uitgeeft, krijgen de gemeenten minder geld, geeft de rijksoverheid meer uit, dan kan er juist meer geld naar de gemeente komen, maar binnen de bandbreedte van 13 tot 80 miljoen wordt rekening gehouden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldde vorige week dat de extra uitgaven die de rijksoverheid nu doet bij de coronacrisis niet automatisch leiden tot een verhoging van de overheidsbijdrage aan de gemeente. Voor het zomerreces moet hier duidelijkheid over komen.

Hogere bedragen

Vorig jaar meldde wethouder Lindenbergh aan de gemeenteraad op 3 oktober dat de gemeente al fors moest bezuinigen met 8,3 miljoen euro per jaar. Dit kwam omdat het Rijk minder geld geeft aan Almere en omdat er een aantal tegenvallers is. De gemeente ging dit tekort dekken uit de reserves. In 2021 zou er 4 miljoen bezuinigd moeten worden en in 2022 6 miljoen. 

Met wat er nu naar buiten komt uit het stadhuis lijken die bedragen veel hoger uit te vallen. Onlangs vroeg de Floriade BV. zes tot negen miljoen extra aan de raad voornamelijk om de acquisitie voor het Floriade-evenement op gang te brengen. Inmiddels is dat bedrag omlaag gebracht. Nu de Floriade uitgesteld of afgesteld wordt, of als light-versie doorgaat, is de verwachting dat er door dat dossier nog grote tekorten bijkomen op de gemeentelijke begroting.

(Foto: Almere DEZE WEEK)

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
HV Almere