Miljoenentekort voor Almere

17 april 2020 00:00

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

ALMERE - Op de meerjarenbegroting tot en met 2024 van de gemeente Almere dreigt een tekort van 80 miljoen euro. Het tekort voor 2020 wordt begroot op 13 miljoen euro. Dit heeft wethouder Julius Lindenbergh (VVD) vorige week gemeld in een geheim online-overleg met de fractievoorzitters.

De wethouder bracht dit als een voorwaarschuwing aan de fractievoorzitters omdat er nog wel slagen om de arm zijn, maar zoals de zaken er nu voorstaan kijkt de gemeente aan tegen een tekort van 13 miljoen in 2020. Het is onduidelijk of de meicirculaire van de Rijksoverheid daarin al is meegenomen. Die circulaire kan ook grote effecten hebben op het huishoudboekje van de gemeente. Als de Rijksoverheid minder geld uitgeeft, krijgen de gemeenten minder geld. Wordt er meer geld uitgegeven, dan kan er juist meer geld naar de gemeente komen, maar binnen de bandbreedte van 13 tot 80 miljoen wordt rekening gehouden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldde vorige week dat de extra uitgaven die de Rijksoverheid nu doet bij de coronacrisis niet automatisch leiden tot een verhoging van de overheidsbijdrage aan de gemeente. Voor het zomerreces moet hier duidelijkheid over komen.

Hogere bedragen

Op 3 oktober vorig jaar meldde wethouder Lindenbergh aan de gemeenteraad dat de gemeente al fors moest bezuinigen met 8,3 miljoen euro per jaar. Dit kwam omdat het Rijk minder geld geeft aan Almere en omdat er een aantal tegenvallers is. De gemeente ging dit tekort dekken uit de reserves. In 2021 zou er 4 miljoen bezuinigd moeten worden en in 2022 nog eens 6 miljoen.

Met wat er nu naar buiten komt uit het stadhuis lijken die bedragen veel hoger uit te vallen. Onlangs vroeg de Floriade BV zes tot negen miljoen extra aan de raad voornamelijk om de acquisitie voor het Floriade-evenement op gang te brengen. Inmiddels is dat bedrag omlaag gebracht. Nu de Floriade uitgesteld of afgesteld wordt, of als light-versie doorgaat, is de verwachting dat er door dat dossier nog grote tekorten bijkomen op de gemeentelijke begroting.

Geschrokken

Het is duidelijk dat veel fractievoorzitters in hun maag zitten dat de cijfers over de tekorten in de gemeentelijke begroting al bekend zijn bij deze krant. Een paar coalitiepartijen (VVD, CDA en ChristenUnie) zijn daarover vooral teleurgesteld en ook boos. GroenLinks en Leefbaar Almere houden zich op de vlakte en wachten de perspectiefnota af waarin de cijfers openbaar worden gemaakt. Ook D66 reageert gereserveerd door te stellen dat de informatie na het overleg ook breder gedeeld had mogen worden met de stad, maar vindt dat echter een afweging van het college.

Ook de oppositie is niet blij met de uitgelekte gegevens. De PVV vindt wel dat als de raad in openbaarheid wordt geïnformeerd voorkomen kan worden dat informatie op deze wijze naar buiten komt. De SP noemt de tekorten 'vreselijk voor de stad'. Reden temeer om te stoppen met de Floriade, meldt de partij.

AP/OPA schrikt van de bedragen en zegt dat het elke belastingbetaler aangaat maar dat er ook nog onzekerheden zijn. Respect vindt dat de bedragen openbaar hadden moeten worden gemaakt. De PvdA wacht net als een aantal andere partijen de perspectieven nota af.

DE Partij voor de Dieren ziet ernstiger problemen dan de aangekondigde tekorten. 'Als we kijken naar de tekorten van de aarde, dan zijn we nu al door de reserves heen.'

NIDA Almere wilde als enige partij geen reactie geven.

Lees voor gedetailleerde reacties het artikel 'Fractievoorzitters schrikken van lekken cijfers tekorten' op de website www.almeredezeweek.nl.

(Foto: AdobeStock)

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
Almeerse  Banen