Minder verkeersdoden in Flevoland

04 februari 2009 08:00

ALMERE - De veiligheid in het Flevolandse wegverkeer is vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2007.


Toch vielen er in 2008 elf doden te betreuren bij negen verkeersongevallen. In 2007 waren dat zestien verkeersdoden bij dertien ongevallen. Het aantal ongevallen waarbij gewonden vielen daalde in 2008 met ruim 11 procent van 545 in 2007 naar 482 in het afgelopen jaar. De verkeersongevallencijfers vertonen de laatste jaren een dalend beeld. Het totale aantal verkeersongevallen dat door de politie is afgehandeld, nam af van 2.323 in 2007 naar 1.942 in 2008, een afname van 16 procent.
Een statistische verklaring voor de daling van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2007 valt niet te geven, daarvoor zijn de absolute aantallen te laag. Wel is zichtbaar dat gemiddeld genomen het aantal dodelijke slachtoffers in de periode 2005-2008 (gemiddeld veertien verkeersdoden per jaar) beduidend lager ligt dan de in de periode 2001-2004 (gemiddeld 24 verkeersdoden per jaar).